Dianie vo farnosti

Pozvánka na PUMIN

Pozvánka na PUMIN - púť miništrantov * Šaštín * 11. 5. 2024
Read More About Pozvánka na PUMIN »

Miništrantský výlet

Pán kaplán Blažej a miništranti navštívili Spišskú Kapitulu
Read More About Miništrantský výlet »

Deň otvorených dverí

------------------------------ V KŇAZSKOM SEMINÁRI ---------------------------------
Read More About Deň otvorených dverí »

Ikony svätých

V našom kostole máme 12 ikon svätých s relikviami.
Read More About Ikony svätých »

Pomôžme mladým z Lomničky duchovne rásť

Nadácia RENOVABIS ponúka niekoľkým farnostiam s rómskym obyvateľstvom podporu formou zdvojnásobenia vyzbieraných finančných darov. Viac v priloženom odkaze
Read More About Pomôžme mladým z Lomničky duchovne rásť »

Obnova ružencových bratstiev

V tomto článku je plagát a informácie k obnove ružencových bratsteiv v našej farnosti.
Read More About Obnova ružencových bratstiev »

VEĽKÁ NOC 2024

----------------------------------- pridané 3 piesne ------------------------------------- Vo FARNIKU 13/2024 sú základné informácie k Svätému týždňu a Veľkonočnému Trojdniu. V tomto článku podľa potreby budú doplnené a spresnené informácie, nejaké fotky (ak niekto pošle) a možno aj niečo na počúvanie.
Read More About VEĽKÁ NOC 2024 »

Ježišova cesta do Emauz

------------------------------ 3. ETAPA --------------------------------- Všetky cesty Boha vedú k človeku. Toto je veľká myšlienka, ktorú nachádzame v diecéznej pastoračnej aktivite.
Read More About Ježišova cesta do Emauz »

Skautská krížová cesta

Skauti zo Zákamenného nás pozývajú na spoločné putovanie skautskou ktížovou cestou na PALMOVÚ (KVETNÚ) NEDEĽU 24. 03. 2024
Read More About Skautská krížová cesta »

Železný pútnik

Pôstna pešia nočná púť z Trstína Hájička do národnej baziliky v Šaštíne.
Read More About Železný pútnik »

Diecézne stretnutie mládeže 99+1

POZVÁNKA, list otca biskupa a program
Read More About Diecézne stretnutie mládeže 99+1 »

Vitamíny pre zdravé manželstvo

Článok k národnému týždňu manželstva v Novoti. Fotky, krátky text a AUDIO pre tých, ktorí sa chceli NTM zúčastniť, ale kvôli práci sa nemohli.
Read More About Vitamíny pre zdravé manželstvo »

Podporme kresťanské inštitúcie

Asistent pri rozhodovaní sa, komu adresovať 2% z daní.
Read More About Podporme kresťanské inštitúcie »

Koncert Márie Podhradskej

--------------------------------------- POZÝVAME -------------------------------------------- Počas Národného týždňa manželstva bude v našej farnosti koncert Márie Podhradskej. Koncert a sprievodný progrm je dôležitou súčasťou NTM.
Read More About Koncert Márie Podhradskej »

NTM 2024 - program a pozvánka

Spolu s pastoračnou radou a ochotnými farníkmi Vám, milí manželia (a snúbenci), aj tento rok ponúkame národný týždeň manželstva, ktorého cieľom je priniesť nové inšpirácie pre manželskú lásku.
Read More About NTM 2024 - program a pozvánka »

Láska žije OFFLINE

pozvánka na prednášku do Zákamennáho
Read More About Láska žije OFFLINE »

Ako sme prežili kurz Jozue

Fotky a krátky článok
Read More About Ako sme prežili kurz Jozue »

Rodinky sa výborne zabávali

Deti šli domov unavené a rodičia tiež... Ale najväčší výkon dnes podali organizátori :)
Read More About Rodinky sa výborne zabávali »

Benefičný koncert prekvapil

Prekonal očakávania publika po hudobnej stránke a prekvapil aj štedrosťou ľudí.
Read More About Benefičný koncert prekvapil »

VIANOCE 2023

------------------------------- pridané AUDIO a fotky --------------------------------------- V tomto článku sú informácie k Vianociam 2023, piesne, fotky a poďakovnie.
Read More About VIANOCE 2023 »

Benefičný koncert 2023 - pozvánka

V tomto článku je uverejnený plagát so základnými informáciami k tohoročnému benefičnému koncertu a krátky text.
Read More About Benefičný koncert 2023 - pozvánka »

Hymny z Dedinských táborov

................... PRIBUDLA POSLEDNÁ HYMNA ................ V tomto blogu sú spomienkové videá z dedinských detských táborov. Spolu so staršími animátormi sme vybrali z "archívov" už možno aj zabudnuté hynmy, ktoré vyjadrujú tému tábora daného roka.
Read More About Hymny z Dedinských táborov »

Dekanátne stretnutie mládeže

.............Doplnené informácie................. Nedeľa Krista Kráľa je Svetovým dňom mládeže.
Read More About Dekanátne stretnutie mládeže »

Infografika erbu diecézneho biskupa

ABBA PATER je biskupské heslo nášho diecézneho biskupa Františka.
Read More About Infografika erbu diecézneho biskupa »
Showing 1 - 25 of 183 results.
Items per Page 25
of 8

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 17

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.