Vyhlásenie

FARNOSŤ NOVOŤ sa dištancuje:

  • od politických aktivít (mítingy alebo agitácia sa nekonajú v kostole)
  • od propagandy, tendenčných a utilitaristických iniciatív
  • od ideológií (nacizmus, neonacizmus, fašizmus, komunizmus, progresivizmus a i.)
  • od konšpirácie a bludu

ALE  kňazi, katechéti, katechisti a farskí spolupracovníci sa snažia

  • žiť podľa učenia katolíckej Cirkvi
  • udržovať jednotu so spišským biskupom a vynikať v poslušnosti
  • ohlasovať evanielium a povzbudzovať k životu podľa kresťanskej viery
  • rozvíjať kultúrne bohatstvo s prihliadnutím na goralský ráz farnosti
  • pozerať sa na seba v pravde, a v pokore slúžiť druhým

 

 

Žiadosti o členstvo

No requests were found.
User  
No requests were found.
Showing 0 results.