2021 - 2022

Dátum birmovky určil otec biskup na nedeľu 18.9.2022

 

 

 

Od septembra 2021 začína príprava na prijatie sviatosti birmovania.

 

Na tomto mieste budem postupne zverejňovať INFO k priebehu prípravy a aj niektoré materiály.

Nové informácie sú NAVRCHU.

 

Základná štruktúra prípravy spočíva na nasledovných pilieroch:

 

1. Sviatostný život birmovanca (prijímanie Eucharistie, účasť na svätých omšiach, trvalý stav v milosti posväcujúcej)

2. Skupinky (vedú animátori)

3. Mládežnícke sväté omše. (V piatky, okrem prvého piatku)

4. Spoločné prednášky (po sv. omši 2. piatok v mesiaci)

5. DOM NA SKALE (konkrétne činnosti, ktoré sú motiváciou k praktizovaniu viery)

6. Osobná snaha a odhodlanie

(ľudská a kresťanská zrelosť, správna motivácia)

 

 

 

Príprava na birmovku

 

Bezprostredná príprava na birmovku

aktualizované 9.9.2022

Rodiny birmovancov pozývam zapojiť sa do duchovnej kytice modlitieb za otca biskupa, ktorý nám vyslúži sviatosť birmovania. Papieriky sú na stolíku pri FARNIKU. Tieto papieriky potom 14. a 15 septembra vhodíte do pripravenej označenej krabičky. 

Do služieb počas birmovky oslovím ľudí, ktorí mali najvyššie skóre. Oslovení ľudia si môžu vybať, čo im najviac pasuje. 

Kvetinovú výzdobu s pani kvetinárkou odkomunikuje pani Mikolajčíková. 

FOTOGRAF: v štádiu riešenia

Na výzdobu, fotografa a stužku sa skladáme sa po 6 EUR

Peniaze treba zaniesť pani doktorke Jakubjakovej do ambulancie. 

2 týždne pred birmovkou pri každej sv. omši pridáme k prosbám jednu prosbu za birmovancov. 

NOVÉNA, prosba o 7 darov Ducha Svätého, začne 9. 9. 2022 na konci mládežky. 

budeme sa ju modliť v závere sv. omše pred požehnaním.

(nachádza sa v Modlitebníku, začína  na strane 141)

 9. 9.2022 o 18:00 skupinka č. 1 dar MÚDROSTI

10. 9. 2022 o  7:00 skupinka č. 2 DAR ROZUMU

11. 9. 2022 o  8:30 skupinka č. 3. DAR RADY

11. 9. 2022 o 10:30 skupinka č. 4 DAR RADY

12. 9. 2022 o 18:00 skupinka č. 5  DAR SILY

13.9. 2022 o 18:00 skupinka č. 6 DAR POZNANIA

14. 9. 2022 o 18:00 skupinka č. 7 DAR NÁBOŽNOSTI

15.9. 2022 o 7:00 skupinka č. 8 DAR BÁZNE VOČI BOHU

15.9. 2022 o 8:30 skupinka č. 9 DAR BÁZNE VOČI BOHU

15. 9. 2022 o 10:30 skupinka č. 10 DAR BÁZNE VOČI BOHU

 

Svätá spoveď pre rodičov a birmovných rodičov je počas týždňa pred birmovkou. 

Nácvik sedenia a nácvik piesní bude v piatok 16. 9. 2022 po mládežke. 

Svätá spoveď pre BIRMOVANCOV v sobotu 17.9.2022 o 8:00 (4 kňazi) 

Večerná sv. omša v sobotu  - plánujeme dať večernú sv. omšu s platnosťou na nedeľu, aby každý mal možnosť byť na sv. omši, pretože pri sv. omši o 10:30 do vnútra kostola pôjdu len birmovanci, birmovní rodičia a určíme ešte konkrétny počet ľudí, lebo otec biskup potrebuje miesto v kostole na udelenie sviatosti birmovania. 

 

 

 

služba pri DATAPROJEKTORE

Rozpis služby zverejnený TU

 

1. júl 2022            1. piatok

Využite príležitosť prijať sviatosť zmierenia. Odporúčam, aby si skupinky urobili spoločné akcie, šport, výlet alebo čokoľvek, čím pekne ukončíme školský rok. A snažme sa aj počas prázdnin dobre využívať čas a mať v srdci TÚŽBU prijať Ducha svätého o sviatosti birmovania.   

24. a 25 . jún 2022        preskúšanie a mládežka

 

Minulý týždeň sme si hovorili o modlitbe a Svätom Písme. Z týchto posledných dvoch tém už nebude pracovný list, ale snažte tieto veci dostávať do praxe. DOM NA SKALE pokračuje až do prázdnin.

V piatok a v sobotu budú skúšky na fare. Na skúšky sa treba zaregistrovať. So sebou si doneste vyplnené pracovné listy.  Odhadujem, že v stredu večer už bude registrácia dostupná na farskej stránke v časti „sviatosť birmovania". Opravné termíny budú v septembri. 

 

17. jún 2022        mládežka

Na sv. omši sme si vysvetľovali niektoré podstatné veci v duchovnom živote a to modlitbu a čítanie a uvažovanie nad svätým písmom. Blíži sa preskúšanie. 
 
 

10. jún 2022        mládežka a prednáška

Minulý týždeň bol prvý piatok. Ukončili sme tému Duch Svätý. Na najbližších stretnutiach preberieme niektoré témy z oblasti morálneho života. Na tento piatok som pozval hosťa, ktorý po sv. omši bude mať prednášku. 

 

Môžete si vypočuť prednášku o čistote a vzťahoch:

 

 

Niečo k tejto téme nám môže povedať aj Martin Borkovský: 

 

 

27. máj 2022             mládežka           

Sedíme spolu v prednej časti kostola (označené páskou). Pokračujeme v téme  DUCH SVÄTÝ, aby sme sa s ním ešte lepšie zoznámili. 

 

20. máj 2022             mládežka           

Sedíme spolu v prednej časti kostola (označené páskou). Pokračujeme v téme  DUCH SVÄTÝ. Kto je vlastne osoba Ducha Svätého?Koho a načo prijímam vo sviatosti birmovania? 

 

13. máj 2022             mládežka           

Sedíme spolu v prednej časti kostola (označené páskou). Začíname tému DUCH SVÄTÝ. Ja sa na túto tému veľmi teším laugh a mali by ste sa tešiť aj vy, lebo práve osoba Ducha Svätého je v centre našej pozornosti pri sviatosti birmovania.  

 

6. máj 2022           Prvý piatok

Využite príležitosť prijať sviatosť zmierenia a aj pozvanie na adoráciu po sv. omši. Pracovné listy s témou CIRKEV a SPOLOČENSTVO sú pripravené, skupinky môžu mať stretnutie pod vedením animátorov. 

 

29. apríl 2022      mládežka

Sedíme spolu v prednej časti kostola (označené páskou).

Pokračujeme v téme CIRKEV a SPOLOČENSTVO. Po sv. omši bude prednáška s hosťom. 

Prihovor, ktorý mala Monika Janoťáková si môžete vypočuť nižšie.

28. apríl 2022  stretnutie animátorov

 

V polčase prípravy chceme spoločne prehodnotiť doterajšiu prípravu a naplánovať akcie pre druhú polovicu prípravy. 

Dohodli sme sa, že preskúšanie birmovancov bude na konci mesiaca jún, opravný termín bude začiatkom septembra. 

 

22.apríl 2022      mládežka

Sedíme spolu v prednej časti kostola (označené páskou) Pokračujeme v téme CIRKEV a SPOLOČENSTVO. 

 

 

8. apríl 2022

Mládežka, vstup do novej témy.

Prichádza Veľká Noc, takže mládežky na týždeň prerušíme. Snažte sa Veľkonočné sviatky čo najlepšie prežiť a byť vnímavý na liturgiu, čítania Božieho slova, a aj symboly, ktoré sa počas sviatkov používajú. Všetko má svoj význam, a všetko pospolu nám pomáha hlbšie chápať tajomstvo ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Krista. Úlohy DOM NA SKALE sa posúvajú každý týždeň aj počas sviatkov.

1. apríl 2022           Prvý piatok

Krížovú cestu sa pomodlí skupinka birmovancov, ktorí majú liturgickú službu. Využite príležitosť prijať sviatosť zmierenia a aj pozvanie na adoráciu po sv. omši. Skupinky, ktoré prekladajú stretnutia nech využijú aj čas prvopiatkového týždňa, aby dobehli zameškané. 

 

25. marec 2022    PIATOK    Zvestovanie Pána

Pred sv. omšou sa skupinka, ktorá má liturgickú službu pomodlí krížovú cestu. spoločne s ostatnými birmovancami a veriacimi sa ju pomodlíme podľa určeného času. (cca 17:20) Sedíme po skupinkách. 

Sv. omšu o 18:00 pre birmovancov a ľudí. Prosim, aby ste pred sv. omšou šli normálne do kostola, a ak sa chcete ako skupinka na chvíľu stretnúť, tak radšej využite čas PO SV. OMŠI. 

 

V tomto čase pozvite na skupinku pána kaplána, aby ste sa mohli porozprávať o veciach, ktoré vás zaujímajú. Ja sa snažím vysvetliť naše témy čo najlepšie, ale verím, že pán kaplán doplní to, čo som možno nevysvetlil dosť dobre. Každý z nás má iné dary a trochu iné spôsoby vysvetľovania a to je super. 

 

18. marec 2022   PIATOK

Skupinka č. 5., ktorá má liturgickú službu si pripraví krížovú cestu a spoločne s ostatnými birmovancami a veriacimi sa ju pomodlíme podľa určeného času. (cca 17:20) 

Sv. omšu o 18:00 pre birmovancov a ľudí. Sedíme po skupinkách. Prosim, aby ste pred sv. omšou šli normálne do kostola, a ak sa chcete ako skupinka na chvíľu stretnúť, tak radšej využite čas PO SV. OMŠI. 

 

11. marec 2022   PIATOK

Skupinka č. 6, ktorá má liturgickú službu si pripraví krížovú cestu a spoločne s ostatnými birmovancami a veriacimi sa ju pomodlíme podľa určeného času. (cca 17:20) 

Sv. omšu (aj ONLINE) o 18:00 pre birmovancov a ľudí bude celebrovať katolícky kňaz Martin Majda (aktuálne je špirituál v kňazskom seminári) . Sedíme po skupinkách. 

 

6. marec 2022 NEDEĽA

o 18:00 film v sále obecného úradu. V tlačenej verzií FARNÍKA  je uvedené o 16:30, ale s Erikom sme to prehodnotili, že lepší obraz bude večer. Ak si zobereite nejaké občerstvenie (chipsy, chrumky), dbajte prosím o to, aby ste v sále nenamrvili.  Po filme bude ešte krátka diskusia k filmu, aby sme sa zamysleli nad najsilnejšími výrokmi. NIE je to náboženský film, ale ja v ňom vidím veľa hlbokých myšlienok. Animátori si môžu so sebou niekoho zobrať. (napr.: kamaráta, manžela, deti radšej nie.. )

 

4. marec 2022  PRVÝ PIATOK

Odporúčam prijať sviatosť zmierenia a  Eucharistiu. 

 

25. február 2022 PIATOK

Svätá omša pre birmovancov a rodinu 390. Sedíme po skupinkách. 

 

 

18. február 2022

úvod do témy "viera a obrátenie"

 

11. február 2022

Mládežka ONLINE

účasť na mládežke jedine pre zdravých a tých, na ktorých sa nevzťahuje karanténa. Stretká a spoločné aktivity už môžu byť, lebo väčšina detí je už prirodzene imunizoivaná prekonaním COV19. 

Na mládežku môžu prísť ľudia pri dodržaní stanoveného počtu. 

 

28. január 2022

Mládežka ONLINE

VIDEJKO k téme spasení ste MILOSŤOU  

účasť na mládežke jedine pre zdravých a tých, na ktorých sa nevzťahuje karanténa. Stretká a spoločné aktivity sú v tomto čase pozastavené, lebo máme vysokú nakazenosť. Keď to prehrmí, vrátime sa do normálnych koľají. 

Na mládežku môžu prísť ľudia pri dodržaní stanoveného počtu. 

 

21. január 2022

mládežka ONLINE

(účasť na sv. omši LEN PRE BIRMOVANCOV a pre rodinu č. 335)

Žiaci, ktorí sú v karanténe alebo sú chorí na svätú omšu neprídu. V kostole si sadáme po SKUPINKÁCH a zachováme rozostupy aj medzi sebou a aj medzi skupinkami. 

 

14. január 2022

mládežka  LEN PRE BIRMOVANCOV. (a pre rodinu č. 102)

Žiaci, ktorí sú v karanténe alebo sú chorí na svätú omšu neprídu. V kostole si sadáme po SKUPINKÁCH a zachováme rozostupy aj medzi sebou a aj medzi skupinkami. 

HRIECH SPÚTAVA - zotročuje, zabíja.   (audio záznam mládežky)

 

 

 

VIANOČNÉ OBDOBIE

Nasledujúce dva týždne nebudú mládežky ani prednášky. Zopakujte si veci, ktoré sme už prebrali. Poslúžia vám pracovné listy a záznamy z prednášok a mládežiek, ktoré nájdete na farskej stránke. Príprava otázok je už vo finálnom štádiu, takže verím, že čas predĺžených prázdnin budete môcť venovať aj náboženským vedomostiam. smiley

Prosím animátorov, aby využili alternatívne možnosti a boli aspoň nejakým spôsobom spojení so svojou skupinkou.

 

17. december 2021

Mládežka v priamom prenose

10. december 2021

mládežka ONLINE

26. november 2021

Mládežka NEBUDE. Animátori nech si so skupinkou urobia ONLINE stretnutie, zopakujte si veci, ktoré máte v pracovných listoch. Na túto stránku doplním niektoré AUDIO záznamy, tak si vypočujte aj to. Mnohé úlohy DOM NA SKALE sa dajú robiť, tak žiadne výhovorky, že sa dačo nedá. Porozmýšľajte, ako sa to dá.

 

v sobotu 20.november 20201  o 19:30    Boh nie je mŕtvy ONLINE

na TV NOE a na Youtubovom kanáli projektu Godzone,

Kompletné informácie nájdete na stránke tour.godzone.sk

 

19. november 2021

o 18:00 je mládežka len pre birmovancov. V tomto týždni sú skupinky.

Dnes bol na druhom stupni výskyt COVID19. Pre nezaočkovaných platí karanténa, zaočkovaní môžu prísť na sv. omšu.

audio záznam z homílie

 

 

GODZONE tour nebudeee  crying

Pozrite si TOTO video

 

a aj TOTO video

 

 

 

12. november 2021

18:00 mládežka len pre birmovancov, po sv. omši prednáška. Sedíme po skupinkách, nie po triedach.

 

5. november 2021

Birmovanci nech sa zúčastnia nedeľnej svätej omše, svätých omší v prikázaný sviatok. Tento týždeň je prvý piatok, využime príležitosť prijať sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Skupinky počas tohto týždňa nech sa stretnú aspoň raz vspoločnej modlitbe za zosnulých na cintoríne aplnia úlohy DOM NA SKALE. Kto môžete, zapíšte sa a príďte v sobotu na poklonu. V stredu večer po sv. omši bude stretnutie animátorov. SH

29. október 2021

o 18:00 mládežka len pre birmovancov.

 

22. október 2021

mládežka  LEN PRE BIRMOVANCOV. Žiaci, ktorí sú v karanténe na svätú omšu neprídu. V kostole si sadáme po triedach a zachováme rozostupy aj medzi sebou a aj medzi triedami.

 

ZRIEKAM

 

 

15. október 2021

mládežka  LEN PRE BIRMOVANCOV.

 

8. október 2021

mládežka a po mládežke prednáška LEN PRE BIRMOVANCOV.
Na mládežku, prednášku ani na stretká nemôžu ísť tí, čo sú vkaranténe alebo majú nejakú nákazlivú chorobu. (napr.: creutzfeldová-jacobová choroba, slezinová sneť, leptospiróza, žltačka, besnota, dyzentéria a pod.).

 

1. október 2021

Sú trochu sprísnené opatrenia, ale urobte všetko pre to, aby ste prijali sviatosť zmierenia a aspon v piatok prijali Eucharistiu.

 

24. september 2021 

18:00 mládežka je en pre birmovancov, animátorov a rodinu, za ktorú je úmysel sv. omše. Sadneme si po skupinkách tak ako sme sedeli pred 2 tyždňami.

 

Sme v oranžovej farbe a tento počet zodpovedá aktuálnym opatreniam.

 

23. september 2021  "ENEVT" koncert TOWMEOT.

klikni na plagat pre zväčšenie

17. september 2021

18:00 MLÁDEŽKA

po sv. omši prednáška

(od tohto piatku do 8.10 = 2 týždne je potrebné 2x sa stretnúť ako skupinka. Jedno stretnutie sa bude týkať zopakovania témy a prednášky, druhé stretnutie bude "DOM NA SKALE" alebo podľa toho čo určia animátori.)

14. september 2021

Spoločné sledovanie priameho prenosu zo stretnutia Svätého otca s mládežou.

Premietanie sa uskutoční v sále OÚ 16:45 až 18:00

 

10. september 2021

Prvé stretnutie: predstavenie priebehu prípravy na birmovku.

AUDIO na pripomenutie si toho, čo bolo povedané na prvom stretnutí.

 

AUDIO MLÁDEŽKA: