Pravidelné požehnania

Pravidelné požehnania

Požehnanie devocionálií

V nedeľu po prvom piatku pri všetkých sv. omšiach pri bočnom oltári vpravo.

Požehnanie príbytkov (koleda)

Vo vianočnom období podľa aktuálnych informácií vo FARNÍKU.

Požehnať (napr. nový dom) možeme aj počas roku. Stačí o to požiadať.

Požehnanie dobytaka

Na spomienku sv. Izidora - 15.mája (alebo podľa dohody s roľníkmi v čase blízkom tomuto dňu)

Požehnanie automobilov

Na spomienku na sv. Krištofa 25.7.

Požehnanie školských tašiek prvákov

Na začiatku školského roka pri VENI SANCTE.

Požehnanie liečivých bylín a kvetov

15.8. na sviatok Nanebovzatia Panny Márie

 

Požehnania pri rôznych príležitostiach

Požehnanie snúbencov

Požehnanie matky pred pôrodom

Požehnanie pútnikov