Pravidelné požehnania

Pravidelné požehnania

Požehnanie devocionálií

V nedeľu po prvom piatku pri všetkých sv. omšiach pri bočnom oltári vpravo.

Cez slávnosti a sviatky  podľa aktuálnych informácií vo FARNÍKU.

Požehnanie matky pred pôrodom

Po skončení sv. omše o 8:30 druhú nedeľu po prvom piatku

Požehnanie domu počas roka

Požehnať (napr. nový dom) možeme aj počas roku. Stačí o to požiadať.

Požehnanie dobytaka

Na spomienku sv. Izidora - 15.mája (alebo podľa dohody s roľníkmi v čase blízkom tomuto dňu)

Požehnanie automobilov

Na spomienku na sv. Krištofa 25.7.

Požehnanie školských tašiek prvákov

Na začiatku školského roka pri VENI SANCTE.

Požehnanie liečivých bylín a kvetov

15.8. na sviatok Nanebovzatia Panny Márie

 

Požehnania pri rôznych príležitostiach

Požehnanie snúbencov

V poslednom čase registrujem, že mladí ľudia sa pri odovzdávaní snubného prsteňa inšpirujú americkými filmami alebo rôznymi nápadmi z internetu. Zaiste je to pekné gesto, ale chcem vám ponúknuť alternatívu alebo doplnenie k týmto „zásnubám".

Medzi požehnaniami, ktoré sa dotýkajú v podstate každej oblasti nášho života je aj požehnanie snúbencov. Toto požehnanie môže mať rôzne podoby - verejné alebo súkromné, s prítomnosťou rodičov alebo len v kruhu najbližších.

Verím, že táto ponuka sa dotkne párov, ktoré plánujú zásnuby. Celú túto udalosť môžeme naozaj veľmi pekne pripraviť (napríklad chrám bude osvetlený sviecami...)

Som otvoreniý vyjsť Vám v ústrety a prajem Vám, aby ste snúbenecký čas prežívali s Bohom a predmanželskej čistote. FARNIK 47/2019

 

Požehnanie pútnikov

O požehanie pútnikov žiada organizátor púte.