Fatimské soboty

Ružencové bratstvá sa modlia ruženec na Fatimských sobotách podľa toho, ako je uvedené vo farskom časopise FARNIK.

Ružencové bratstvá vo farnosti Novoť

Ružencové spoločenstvá farnosti Novoť

V každom ružencovom bratstve je 20 členov, ktorí prijali záväzok denne sa pomodliť jeden desiatok ruženca.


Sv. Agnesy Rímskej
Sv. Alojza
Sv. Alžbety Uhorskej
Sv. Anny
Sv. Antona Paduánskeho
Sv. Barbory
Sv. Cecílie
Sv. Cypriána
Sv. Cyrila a Metoda
Sv. Dominika Sávia
Sv. Dominika kňaza
Sv. Dona Bosca
Sv. Floriána
Sv. Františka a Hyacinty
Sv. Gorazda
Sv. Heleny
Sv. Jána Krstiteľa
Sv. Jána apoštola evanjelistu
Sv. Jany z Arku
Sv. Jozefa robotníka
Sv. Jozefa, ochrancu kresťanských rodín
Sv. Justína
Sv. Kláry
Sv. Košických mučeníkov
Sv. Ľudovíta Francúzskeho kráľa
Sv. Márie Goretti
Sv. Mareka evanjelistu
Sv. Martina biskupa
Sv. Marty
Sv. Michala Archanjela
Sv. Moniky
Panny Márie Lurdskej
Sv. pátra Pia
Sv. Pavla apoštola
Ružencovej Panny Márie
Sedembolestnej Panny Márie
Sv. Štefana prvomučeníka
Sv. Terézie Avilskej
Sv. Terézie z Lisieux