ŽALM NÁDEJE

Verím, že môj Vykupiteľ žije,

verím že v posledný deň vstanem z prachu zeme.

 

Vstanem zmŕtvych a uvidím Boha,

svojho Spasiteľa.

Informácie k pohrebu

Katolícky pohreb

(Pohreb nie je sviatosť, ale svätenina)


1. Pohreb nahlasujú príbuzní zosnulého najskôr na farskom úrade. Je veľmi užitočné, ak sa predtým ešte ohlásite na telefón 0904575829 (alebo na pevnú linku 043 5590 230, ale radšej použite mobilné číslo)

S kňazom dohodnú čas a miesto pohrebu.


2. Príbuzní zosnulého  dohodnú ostatné záležitosti okolo pohrebu s pani Helenkou Jendrašíkovou. 

Kontakt na pani kostolníčku Helenku Jendrašíkovú: 0911 764 235

3. Príbuzní zosnulého donesú na faru list o prehliadke mŕtveho a úmrtný list. Tieto dokumenty prosíme doručiť pred pohrebom, alebo v krátkom čase po pohrebe.

4. Službu kantora si vybavuje rodina zosnulého, v prípade potreby vám radi pomôžeme. Kontakt na pána kantora Františka: 0918 877 817

5. Ak rodina zosnulého chce predniesť smútočné prejavy, je dobre túto vec konzultovať s kňazom, ktorý bude zosnulého pochovávať. Ak má odznieť iba jeden príhovor, môže to byť v závere pohrebných obradov, ak by bolo viac príhovorov, može sa na to vyčleniť osobitný priestor pred pohrebom alebo medzi sv. omšou a pohrebnými obradmi.