Dianie vo farnosti

Púť rádia LUMEN

Pozvánka na púť Rádia lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva do Krakowa.
Read More About Púť rádia LUMEN »

Pred večnými sľubmi

Sestra Mária Cecília čoskoro zloží doživotnú profesiu. Pri tejto príležitosti zverejňujeme článok, ktorý pre rehoľu dominikánov pripravila Jana Solárová. Verím, že článok nám umožní nazrieť "za mreže" klauzúry.
Read More About Pred večnými sľubmi »

Reforma ružencového bratstva

Páter Antonín Husovský navštívil našu farnosť v dňoch 19. a 20. apríla 2024, aby urobil prvý krok v reforme ružencového bratstva.
Read More About Reforma ružencového bratstva »

Pozvánka na PUMIN

Pozvánka na PUMIN - púť miništrantov * Šaštín * 11. 5. 2024
Read More About Pozvánka na PUMIN »

Miništrantský výlet

Pán kaplán Blažej a miništranti navštívili Spišskú Kapitulu
Read More About Miništrantský výlet »

Deň otvorených dverí

------------------------------ V KŇAZSKOM SEMINÁRI ---------------------------------
Read More About Deň otvorených dverí »

Ikony svätých

V našom kostole máme 12 ikon svätých s relikviami.
Read More About Ikony svätých »

Pomôžme mladým z Lomničky duchovne rásť

Nadácia RENOVABIS ponúka niekoľkým farnostiam s rómskym obyvateľstvom podporu formou zdvojnásobenia vyzbieraných finančných darov. Viac v priloženom odkaze
Read More About Pomôžme mladým z Lomničky duchovne rásť »

Obnova ružencových bratstiev

V tomto článku je plagát a informácie k obnove ružencových bratsteiv v našej farnosti.
Read More About Obnova ružencových bratstiev »

VEĽKÁ NOC 2024

----------------------------------- pridané 3 piesne ------------------------------------- Vo FARNIKU 13/2024 sú základné informácie k Svätému týždňu a Veľkonočnému Trojdniu. V tomto článku podľa potreby budú doplnené a spresnené informácie, nejaké fotky (ak niekto pošle) a možno aj niečo na počúvanie.
Read More About VEĽKÁ NOC 2024 »

Ježišova cesta do Emauz

------------------------------ 3. ETAPA --------------------------------- Všetky cesty Boha vedú k človeku. Toto je veľká myšlienka, ktorú nachádzame v diecéznej pastoračnej aktivite.
Read More About Ježišova cesta do Emauz »

Skautská krížová cesta

Skauti zo Zákamenného nás pozývajú na spoločné putovanie skautskou ktížovou cestou na PALMOVÚ (KVETNÚ) NEDEĽU 24. 03. 2024
Read More About Skautská krížová cesta »

Železný pútnik

Pôstna pešia nočná púť z Trstína Hájička do národnej baziliky v Šaštíne.
Read More About Železný pútnik »

Diecézne stretnutie mládeže 99+1

POZVÁNKA, list otca biskupa a program
Read More About Diecézne stretnutie mládeže 99+1 »

Vitamíny pre zdravé manželstvo

Článok k národnému týždňu manželstva v Novoti. Fotky, krátky text a AUDIO pre tých, ktorí sa chceli NTM zúčastniť, ale kvôli práci sa nemohli.
Read More About Vitamíny pre zdravé manželstvo »

Podporme kresťanské inštitúcie

Asistent pri rozhodovaní sa, komu adresovať 2% z daní.
Read More About Podporme kresťanské inštitúcie »

Koncert Márie Podhradskej

--------------------------------------- POZÝVAME -------------------------------------------- Počas Národného týždňa manželstva bude v našej farnosti koncert Márie Podhradskej. Koncert a sprievodný progrm je dôležitou súčasťou NTM.
Read More About Koncert Márie Podhradskej »

NTM 2024 - program a pozvánka

Spolu s pastoračnou radou a ochotnými farníkmi Vám, milí manželia (a snúbenci), aj tento rok ponúkame národný týždeň manželstva, ktorého cieľom je priniesť nové inšpirácie pre manželskú lásku.
Read More About NTM 2024 - program a pozvánka »

Láska žije OFFLINE

pozvánka na prednášku do Zákamennáho
Read More About Láska žije OFFLINE »

Ako sme prežili kurz Jozue

Fotky a krátky článok
Read More About Ako sme prežili kurz Jozue »

Rodinky sa výborne zabávali

Deti šli domov unavené a rodičia tiež... Ale najväčší výkon dnes podali organizátori :)
Read More About Rodinky sa výborne zabávali »

Benefičný koncert prekvapil

Prekonal očakávania publika po hudobnej stránke a prekvapil aj štedrosťou ľudí.
Read More About Benefičný koncert prekvapil »

VIANOCE 2023

------------------------------- pridané AUDIO a fotky --------------------------------------- V tomto článku sú informácie k Vianociam 2023, piesne, fotky a poďakovnie.
Read More About VIANOCE 2023 »

Benefičný koncert 2023 - pozvánka

V tomto článku je uverejnený plagát so základnými informáciami k tohoročnému benefičnému koncertu a krátky text.
Read More About Benefičný koncert 2023 - pozvánka »
Showing 1 - 25 of 186 results.
Items per Page 25
of 8

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 18

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.