Web Content Display

č. Foto Meno Priezvisko Nar. Vysv. Pôsobenie v Novoti Zomrel Poznámka
1   Matej Bossák 1755 - 1787 - 1790 1790 Novozaloženú novotskú farnosť spravoval ani nie tri roky, ale veľa sa tu natrápil, lebo nemal ani fary, ani kostola. Umrel 35-ročný, utrápený starosťami pri stavbe kostola a fary. Pochovali ho na cintoríne v Zákamennom, keďže tam býval, nemajúc v Novoti prístrešia.
2   Michal Smetanay 1761 1789 1790 - 1802 1811 Teológiu študoval v Generálnom seminári v Bratislave. Z Novote odišiel na krátky čas do Hruštína a odtiaľ v tom istom roku 1802 do Podvlku. Tam zomrel 14.9.1811.
3   Štefan Smolen 1775? 1800 1802 - 1803 1840 Vysvätený bol 12.12.1800. Najprv bol kaplánom v Dolnej Lipnici. V Novoti bol do 30.7.1803. Od r. 1804 expositus v Bielom Potoku. V r. 1811-1835 sa spomína ako farár v Lipt. Ondreji. Potom žil v Okoličnom, kde zomrel r. 1840.
4   Ján Répássy 1773? 1798 1803 - 1807 - Vysvätený 1798. Kaplánoval v Sedliackej Dubovej, v Trstenej, r. 1803 v Bielom Potoku, potom dočasný správca farnosti v Nižnej a v Novoti. V r. 1808-1827 bol farárom vo Vyšných Repašoch.
5   Jozef Klinovský - - 1808 - 1808 - Farár v Mútnom. Dočasne v r. 1808 spravoval aj Novotskú farnosť.
6   Ondrej Dužek 1780? 1804 1808 - 1812 - Vysvätený 1804. Najprv bol kaplánom v Jablonke. R. 1808 administrátorom v Erdútke (Or. Lesná). Z Novoti odišiel do Hnilčíka na Spiš, kde účinkoval do r. 1843.
7   Jozef Matkovčík 1786 1810 1812 - 1823 1864 Narodený 1786 v Orav. Slanici (dnes zatopenej vodami Orav. jazera). študoval v Generálnom seminári v Trnave dva roky filozofie a štyri roky teológie. Ovládal reč slovenskú, maďarskú a na polovicu nemeckú. Vysvätený 5.5.1810 v Spišského Kapitule. Potom účinkoval ako kaplán šesť mesiacov v Sedl. Dubovej a dva roky ako administrátor v Erdútke. Z Novoti odišiel do Ústia n/O. R. 1827 bol farárom v Sedl. Dubovej, kde zomrel r. 1864.
8   Rudolf Kiška - - 1823 - 1823 - Kňaz z rehole sv. Františka, len krátko v r. 1823 spravoval Novoť.
9   Mikuláš Kromka 1791 1817 1823 - 1831 1852? Narodený 1791, vysvätený 1817. Z Novoti odišiel do Veselého. Kde ako vicearchidiakon a inšpektor cirkevných škôl zomrel okolo r. 1852.
10   Barnabáš Zelinka - - 1831 - 1832 - Kňaz z rehole sv. Františka, dočasne spravoval Novotskú farnosť do 20.3.1832.
11   Matúš Labancz 1803 1827 1832 - 1843 1876 Narodený 1803. Vysvätený 28.8.1827. Teológiu študoval v Spišského Kapitule. Po vysviacke bol kaplánom aj administrátorom dva roky v Lokci, potom pol treťa roka kaplánoval v Levoči. V Novoti účinkoval od 26.3.1832 do 20.4.1843, potom odišiel do Vikartoviec. V r. 1848 bol farárom a dekanom v Kubachoch (Spišského Bystré), tam aj zomrel 9.1.1876 po 49 ročnej kňazskej službe.
12   Adalbert Makovický - - 1843 - 1843 - Františkánsky kňaz, v Novoti bol len dočasne do 27.9.1843.
13   Alexander Timčák 1816 1841 1843 - 1848 1848 Narodený r. 1816 v Slanici. Jeho otec bol úradníkom pri soľnom sklade v Tvrdošíne. Vysvätený 1841. Zomrel v Novoti 28.2.1848 a je tu aj pochovaný, ale jeho hrob bol pri stavbe kostola r. 1941 zrušený, keďže bol v blízkosti starého kostola a jeho nízky pomník – kamenný – zamurovali do ohrady cintorína. Pochovali ho vedľa jeho matky, ktorá pred ním bola zomrela v Novoti r. 1846.
14   Mikuláš Latzko 1820 1846 1848 - 1857 1885 Narodený 1820, vysvätený 1846. Ako spišský Nemec tak dobre vedel po slovensky, že bol i literárne činný. Napísal celé ročníky kázní (spomína oravský dejepisec Jozef Kohút v Kat. novinách z r. 1888, č. 21, str. 164). Z Novote prešiel do Ústia, potom do Rabče a od r. 1878 účinkoval v Námestove. Tam zomrel 24.12.1885.
15   Ján Žufka 1820 1846 1857 - 1862(1866) 1 1894 Narodený 8.3.1820 v Sedliackej Dubovej. Vysvätený 29.7.1846. R. 1848 bol administrátorom v Dolnej Lipnici, 1850 administrátorom v Bielom Potoku, 1856 v Habovke. Z Novote odišiel do Erdútky, r. 1879 bol administrátorom v Mútnom, r. 1855 farárom v Mútnom, tam zomrel 6.1.1894.
16   Ignác Slabý 1832 1858 1862(1866) - 1894 1 1914 Narodený 22.5.1832 v Jablonke. Vysvätený 1.8.1858, potom kaplánoval v Zubrohlave, Lipt. sv. Alžbete, 1859 v Sedliacke Dubovej, 1862 v Jablonke, 1864 v Rabči, 1866 administrátorom v Novoti, 1868 farár v Novoti. R. 1894 odišiel z Novote do penzie. Zomrel 9.2.1914.
17   Bernard Sommer 1864 1887 1894 - 1897 1940 Narodený 17.5.1864 v Spišskej Novej Vsi, vysvätený v Spišskej Novej Vsi 1.7.1887, kaplán vo Veličnej, 1889 v Lužnej, dočasný správca farnosti Stankovany, znova v Lužnej, 1890 administrátorom v Lesnici, 1894-1897 v Novoti, 1897 kaplán v Spišskej Novej Vsi, 1604 administrátorom vo Veľkom Borovom, kaplánom v Rabči, 1905 administrátorom v Lúčkach, Chrasti, 1906 v Holumnici, 1906 odišiel do Ameriky do duchovnej služby medzi Slovákov – vysťahovalcov. R. 1927 sa vrátil a bol znova správcom farnosti Holumnica. Tam zomrel 29.8.1940.
18   Jozef Zošťák 1869 1891 1897 - 1900 1931 Narodený 18.2.1869 v Dlhej n/O., vysvätený 15.9.1891, kaplán v Zákamennom, 1892 v Lokci, v Tvrdošíne, 1896 v Nižných Ružbachoch, 1897 farár v Novoti, 1900 farár v Tvrdošíne, tam zomrel 17.4.1931.
19   Eleuterius Papp 1877 1899 1900 - 1901 1956 Narodený 15.4.1877 v Tisovci. Vysvätený 17.8.1899, kaplán v Hruštíne, 1900 dočasný správca farnosti Novoť, 1901 kaplán v Bobrovci, 1903 vo Veľkej, 1906 v Liptovskom sv. Mikuláši, 1907 v Spišskej Novej Vsi, 1911 administrátor vo Vyšnom Slavkove, 1920 vo Veľkom Hnilci. R. 1931 farár v Činčiciach, tam zomrel 29.12.1956.
20   Vendelín Schwarcz 1862 1885 1901 - 1908 1935 Narodený v Námestove 17.10.1862. Vysvätený 30.5.1885. Pôvodne bol kňazom rehole sv. Františka. R. 1899 bol prijatý do služieb Spišského biskupstva. Účinkoval ako kaplán v Hruštíne, v Liptovskom sv. Mikuláši, potom administrátor v Novoti, 1908 farár v Hornej Zubrici, 1915 farár v Námestove. R. 1927 odišiel do penzie, zomrel r. 1935.
21   Leopold Stano 1876 1899 1908 - 1909 1950 Narodený v Ružomberku 3.2.1876, vysvätený bol 4.4.1899. kaplán v Bijacovciach, 1902 v Jablonke, 1908 administrátor v Novoti, 1909 kaplán v Štrbe, 1909 administrátor v Kvačanoch. 1920 dekan stredného Liptova. Zomrel v Kvačanoch 14.12.1950.
22   Karol Kučera 1863 1886 1909 - 1923 1938 Narodený v Turne (ž. Trenčín) 1.5.1863. Vysvätený 8.5.1886. Pôvodne kňaz františkánskej rehole – pater Regalatus – r. 1898 prijatý do služieb Spišského biskupstva. Kaplán v Lužnej, 1899 v Lipt. Alžbete, 1900 Hrabušice, 1902 Lokca, 1903 Rabča, 1905 administrátor vo Veľkom Borovom, 1908 administrátor v Poľanovciach, 1909 administrátor v Novoti, 1923 administrátor v Liptovskom Ondreji, 1928 odišiel do penzie, zomrel 29.8.1938.
23   Jozef Kubičár 1889 1914 1923 - 1935 1969 Narodený v Letanovciach 3.5.1889, vysvätený 4.2.1914, kaplán v Rabči, 1915 v Liskovej, Liptovskej Alžbete, 1916 vojenský poľný kurát, 1919 kaplán v Letanovciach, potom v Bobrovci, Starej Ľubovni, 1922 administrátor v Novej Ľubovni, v Kolačkove, 1923 administrátor v Ruskinovciach, kaplán v Kluknave, 1923 administrátor v Novoti, 1935 administrátor v Lokci, 1937 administrátor v Haligovciach, vo Veľkej Lomnici. Tam zomrel 22.4.1969
24 Jozef Fitt 1906 1932 1935 - 1943 1980 Narodený v Trstenej 21.10.1906, vysvätený 3.7.1932, kaplán v Zubrohlave, 1933 vo Veselom, 1934 administrátor v Lokci, 1935 administrátor v Novoti, 1936 farár v Novoti, 1943 farár v Liesku, 1955 administrátor v Lipt. Jáne, 1962 v Lužnej, 1965 v Černovej (dnes mestská časť Ružomberka), kde nečakane zomrel 21.11.1980 a tu je aj pochovaný.
25 Štefan Šmiheľ 1914 1939 1943 - 1958 1983 Narodený v Hruštíne 20.5.1914. Vysvätený 2.2.1939, kaplán v Zázrivej, 1941 v Podvlku, 1942 dočasný správca farnosti Podvlk, 1943 administrátor v Liesku, 19.10.1943 administrátor v Novoti, 1944 farár v Novoti, 1958 administrátor v Liptovskej Teplej. Tam zomrel 28.4.1983. Pochovaný je na cintoríne v rodnom Hruštíne.
26 Karol Lihosit 1921 1946 1958 - 1973 2015 Narodený v Jablonke 27.10.1921. Vysvätený 9.6.1946, kaplán v Lipt. Kľačanoch, 1947 v Slov. Vsi, 1951 na vojenskej pracovnej službe, 1954 kaplán v Poprade, 1955 kaplán v Spišskej Novej Vsi, 1957 kaplán v Námestove, 1.4.1958 správca farnosti Novoť, 1973 správca farnosti Ľubica, 1995 farár v Podbieli, 1.7.1997 odišiel do penzie do Novote, kde pastoračne vypomáhal. Zomrel 20.1.2015, pochovaný je v Novoti na cintoríne pri farskom kostole.
27 Ladislav Hágovský 1915 1940 1973 - 1986 1986 Narodený 16.10.1915 vo Veľkej Lomnici. Vysvätený 29.6.1940. Kaplánske miesta boli: Ústie nad Oravou, 1941 Spišská Belá, 1944 správca farnosti Spišského Belá, 1946 správca expozitúry Svit, 1950-1968 mimo pastoračnej činnosti (odsúdený a väznený, v r. 1960 amnestovaný, zamestnaný vo výrobe), 1968 správca farnosti Spišská Sobota, 1973 správca farnosti Žakovce, 1973 správca farnosti Novoť, kde zomrel náhle 2.1.1986 v ranných hodinách. Pochovaný je na cintoríne v Ružomberku
28 Rudolf Vetrík 1951 1976 1986 - 1997 2018 Narodený 27.7.1951 v Drahovciach (pri Piešťanoch). Vysvätený 6.6.1976 v Bratislave. Kaplán v Sliačoch pri Ružomberku, 1978 správca farnosti Lisková, 1.3.1986 správca farnosti Novoť, 1.6.1997 farár v Spišskej Belej, 1.7.2000 farár v Oravskom Podzámku, 1.7.2006 farár vo Vyšných Ružbachoch, 1.7.2007 farár v Liptovskej Tepličke, od 1.11.2010 výpomocný duchovný v Oravskej Polhore. Tu zomrel 24.11.2018 a tu je aj pochovaný na miestnom cintoríne.
29 Marián Dopater 1965 1989 1997 - 2008   Narodený v Krušetnici v r. 1965, vysvätený 18.6.1989 v Bratislave, kaplán v Rabči, 1990 správca farnosti v Spišskej Teplici, 1.7.1997 farár v Novoti, 1.9.2008 farár v Zuberci, 8.7.2014 výpomocný duchovný v Zákamennom.
30 Vladimír Klein 1973 1997 2008 - 2012   Narodený v r. 1973 v Spišského Sobote, vysvätený 19.7.1997 v Kežmarku, kaplán v Starej Ľubovni, 1.7.1998 administrátor v Tvarožnej, 1.10.1999 administrátor v Zuberci, 1.9.2008 farár v Novoti, 12.7.2012 farár v Bušovciach.
31
(1)
Gustáv Botúr 1967 2009 2009 - 2010   Narodený v r. 1967 v Lučenci, vysvätený 20.6.2009 v Spišskej Novej Vsi, kaplán v Novoti, 1.9.2010 kaplán v Kežmarku, 12.7.2012 kaplán v Spišských Vlachoch, 8.7.2014 kaplán vo Svite, 6.7.2016 kaplán v Námestove, 10.7.2018 výpomocný duchovný v Spišskom Štiavniku, 4.7.2023 kaplán v Okoličnom.
32
(2)
Dušan Majerčák 1979 2005 2010 - 2014   Narodený v r. 1979 v Kežmarku, vysvätený 18.6.2005 v Spišskej Novej Vsi, 1.7.2005 kaplán v Liptovských Sliačoch, 1.7.2008 kaplán v Spišskej Novej Vsi, 1.9.2010 kaplán v Novoti, 8.7.2014 kaplán v Novej Ľubovni , 8.7.2015 kaplán v Letanovciach, 6.7.2016 farský administrátor v Hozelci, 1.7.2020 kooperátor - výpomocný duchovný v Lendaku, 1.7.2021 farský administrátor v Liptovskom Trnovci.
33
(31)
Richard Ondáš 1973 1998 2012 - 2013   Narodený v r. 1973, vysvätený 20.6.1998, 12.7.2012 farár v Novoti, 10.7.2013 kaplán v Kňažej, 1.7.2016 farský administrátor v Spišskom Hrušove.
34
(32)
Ľuboš Satina 1968 1996 2013 - 2019   Narodený v r. 1968, vysvätený 22.6.1996, kaplán v Námestove, 1997 farský administrátor v Rabči, 2012 farár v Odoríne, 2013 farár v Novoti, 2019 farár v Suchej Hore, 2020 farár vo Valaskej Dubovej.
35
(3)
Marek Jamrich 1987 2013 2014 - 2017   Narodený v r. 1987, vysvätený 15.6.2013 v Spišskej Novej Vsi, kaplán v Dolnom Kubíne, 12.7.2014 kaplán v Novoti, 4.7.2017 kaplán v Lokci, 1.7.2021 kaplán v Spišskej Novej Vsi.
36
(4)
Peter Križian 1984 2014 2017-2019   Narodený v r. 1984, vysvätený 14.6.2014 v Spišskej Kapitule, 2014 kaplán v Dolnom Kubíne, 2017 kaplán v Novoti, 1.6. 2019 preložený do Podolinca.
37
(5)
Rastislav Hanečák 1980 2009 2019 - 2023   Narodený v r. 1980 v Starej Ľubovni, vysvätený 20.6.2009 v Spišskej Kapitule, kaplán vo Vysokých Tatrách, 12.7.2012 kaplán v Tvrdošíne, 1.7.2016 pastoračné pôsobenie v Rožňavskej diecéze, 1.7.2019 kaplán v Novoti, 1.7.2023 kaplán v Likavke.
38
(33)
Štefan Hrbček 1979 2006 2019 -   Narodený v r. 1979 v Lúčkach pri Ružomberku, vysvätený 17.6.2006 v Spišskej Kapitule, kaplán v Spišskej Belej, 12.7.2012 kaplán v Starej Ľubovni, 9.9.2015 farský administrátor v Lomničke, 10.7.2018 kaplán v Trstenej, 9.7.2019 farár v Novoti.
39
(6)
Blažej Raška 1992 2018 2023 -   Narodený v r. 1992, vysvätený 16.6.2018 v Spišskej Kapitule, kaplán v Námestove, 9.7.2019 kaplán v Spišskom Podhradí, 1.7.2020 kaplán v Ľubici, 4.7.2023 kaplán v Novoti.

 

Vysvetlivky:

-   neznámy údaj
?   približný, nepresný údaj


 

1) HISTORIA DOMUS uvádza pôsobenie Jána Žufku v Novoti do 31.7.1862 a Ignáca Slabého od 1.8.1862. V texte sa však Ignác Slabý spomína v r. 1862 ako kaplán v Jablonke, v r. 1864 v Rabči a ako administrátor v Novoti až od r. 1866. Je teda pravdepodobné, že k spomínanej výmene došlo až v r. 1866.

V prípade, ak hľadáte niečo viac, ako je uvedené na tejto stránke, prejdite na zaujímavosti zo života kňazov. (na tejto časti sa pracuje) 

 

Väčšina údajov bola prevzatá z HISTORIA DOMUS a doplnená aktuálnymi údajmi z www.kapitula.sk