Kostol Novoť

Farský kostol je zasvätený Panne Márií.

 

Odpustovú slávnosť titulu farského kostola slávime 8. septembra,

Narodenie Panny Márie

Výročie konsekrácie kostola je 31. októbra

 

Môžete si pozrieť fotky, ako vyzerala veľká rekonštrukcia kostola v roku 1998

Celodenná poklona v našej farnosti je:

24. januára

30. apríla

6.novembra

 

 

Na bočnom oltári vľavo sú sochy svätých:

vľavo: sv. Jozef

v strede: Panna Mária

 vpravo: sv. Izidor, partón roľnikov

 

Na bočnom oltári vpravo sú sochy svätých:

vľavo: sv. Terézia z Lisieux

v strede: Božské srdce Ježišovo

vpravo: Sv. Anton

 

 

 

 

Prehliadka kostola narodenia Panny Márie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a takto zvonia ZVONY vo veži kostola v Novoti