Dianie vo farnosti

« Späť

Konsekračné kríže opäť zažiaria

Tento štvrtok si v našej farnosti pripomíname výročie posviacky obnovného chrámu v Novoti.

V našom farskom archíve som našiel fotky z veľkej rekonštrukcie nášho chrámu.

 

Po tejto rekonštrukcií pred 21. rokmi (31.10.1998) bol kostol konsekrovaný a do oltára boli vložené relikvie sv.  mučeníkov Aurélia Kandida a Inocencia.

 

Pre niektorých sú tieto fotky milou spomienkou, pre mladšiu generáciu úplne nové informácie.

 

Pred rekonštrukciou

Oprava vnútornej omietky

Komplexná rekonštrukcia podlahy - ukladanie KARIsietí

 

Podlahové vykurovanie

 

Maľovanie stropu

 

Reštaurácia malieb

AUTORI FOTOGRAFIÍ neznámi

Výveska

V mesiaci MÁJ sa pred sv. omšou budeme modliť aj
LITÁNIE LORETÁNSKE.
 
 
 
 
 
 

 

FARNIK 22

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

Počítadlo

počítadlo