Dianie vo farnosti

« Späť

Konsekračné kríže opäť zažiaria

Tento štvrtok si v našej farnosti pripomíname výročie posviacky obnovného chrámu v Novoti.

V našom farskom archíve som našiel fotky z veľkej rekonštrukcie nášho chrámu.

 

Po tejto rekonštrukcií pred 21. rokmi (31.10.1998) bol kostol konsekrovaný a do oltára boli vložené relikvie sv.  mučeníkov Aurélia Kandida a Inocencia.

 

Pre niektorých sú tieto fotky milou spomienkou, pre mladšiu generáciu úplne nové informácie.

 

Pred rekonštrukciou

Oprava vnútornej omietky

Komplexná rekonštrukcia podlahy - ukladanie KARIsietí

 

Podlahové vykurovanie

 

Maľovanie stropu

 

Reštaurácia malieb

AUTORI FOTOGRAFIÍ neznámi

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Odporúčam článok, ktorý naša farníčka Janka Kasajová spracovala z prednáčky a aj z osobného stretnutia s Jánom Viglašom. 
 
 
 
 
 
 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK 40

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

 

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)