Dianie vo farnosti

« Späť

Konsekračné kríže opäť zažiaria

Tento štvrtok si v našej farnosti pripomíname výročie posviacky obnovného chrámu v Novoti.

V našom farskom archíve som našiel fotky z veľkej rekonštrukcie nášho chrámu.

 

Po tejto rekonštrukcií pred 21. rokmi (31.10.1998) bol kostol konsekrovaný a do oltára boli vložené relikvie sv.  mučeníkov Aurélia Kandida a Inocencia.

 

Pre niektorých sú tieto fotky milou spomienkou, pre mladšiu generáciu úplne nové informácie.

 

Pred rekonštrukciou

Oprava vnútornej omietky

Komplexná rekonštrukcia podlahy - ukladanie KARIsietí

 

Podlahové vykurovanie

 

Maľovanie stropu

 

Reštaurácia malieb

AUTORI FOTOGRAFIÍ neznámi

Výveska

Od 27.9.2021 je povinné mať ZOZNAM účastníkov na svätej omši.

Zoberte si z kostola alebo vytlačte TENTO PAPIER a postrihajte ho na kartičky.

Alternatíva 1,(pdf) Alternatíva 2 (xlsx)

Doma si ho každý, kto ide na určitú sv. omšu vypíše a pri vstupe do kostola ho hodí do označenej krabičky.

Pred každou sv. omšou si každý človek vypíše novú kartičku.

Takto sa vytvorí zoznam účastníkov bez toho, aby sme sa museli zdržiavať so zapisovaním.

Tieto lístky sú väčšinou k dispozícií aj v kostole.

 

INFO pre BIRMOVANCOV

 

DEKRÉT o odpustkoch v roku sv. Jozefa

 

 

FARNIK 44

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK 40

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)