EUCHARISTIA

 

eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. (864) „Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka." 

KKC1324

 

Celodenná poklona je:

24. januára

30. apríla

6.novembra

 

príprava na prvé sväté prijímanie 2021 - 2022

Na tomto mieste zverejňujem a postupne dopĺňam informácie k príprave prvého sv. prijímania v našej farnosti. Keďže máme niektoré veci skomplikované bezpečnostnými opatreniami, tento článok budem používať ako komunikačný prostriedok s rodinami prvoprijímajúcich detí.

 

 

 

 

8. sept. 2021  základné prvky prípravy na 1. sväté prijímanie

1. nedeľné sv. omše (podpisujú sa kartičky)

2. detské sv. omše (podpisujú sa kartičky)

3. modlitba a praktizovanie viery V RODINE

4. účasť na vyučovaní náboženstva v škole

5. vedomosti (otázky a odpovede sa učíme postupne, na záver je preskúšanie)