EUCHARISTIA

 

eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. (864) „Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka." 

KKC1324

 

Celodenná poklona je:

24. januára

30. apríla

6.novembra

 

1. sv. prjímanie 2023

 

Plánované stretnutie prípravného tímu rodičov.

 

 

 

20. novembra 2022 určenie dátumu prvého svätého prijímania

Po dohode s kňazmi zo susedných farnosti sme spolu s pastoračnou radou farnosti  určili slávnosť prvého svätého prijímania na 

21. máj 2023 

informácia zverejnená vo farníku 47/2022

9. sept. 2022  základné prvky prípravy na 1. sväté prijímanie

1. nedeľné sv. omše (podpisujú sa kartičky)

2. detské sv. omše (podpisujú sa kartičky)

3. modlitba a praktizovanie viery V RODINE

4. účasť na vyučovaní náboženstva v škole

5. vedomosti (otázky a odpovede sa učíme postupne, na záver je preskúšanie)