INFO k registrácií na prijatie EUCHARISTIE

REGISTRUJE SA RODINA (napr. otec, ale na sväté prijímanie prídu aj členovia rodiny)

DNES (18.4.2021) sa sväté prijímanie podáva IBA V KOSTOLE.

Nie je potrebné uvádzať telefonne číslo, stačí uviesť priezvisko a  číslo domu.

Prosím, aby ste pri registrácií aj pri návšteve chrámu zachovali rozvahu a disciplínu.

Pripomínam tiež zachovanie EUCHARISTICKÉHO PÔSTU.

 

Ak ste sa zle zaregistrovali, pošlite SMS na tel 0904575829, napíšte miesto, čas a meno, ktoré treba vymazať. Chybné registrácie vymažem. Na sms neodpisujem.

Príklad SMS: prosím vymazať KOSTOL 4, 14:30, rod. Bulakova. Dakujem.

Rozpis spovedania

18.4.2021 14:00-16:00

Vyhradený čas: 3 minút

KOSTOL 1

Registrácia na prijatie EUCHARISTIE v kostole. Registruje sa RODINA.

Vyberte si z dostupných termínov:

18.4.2021 14:00-16:00

Vyhradený čas: 3 minút

KOSTOL 2

Registrácia na prijatie EUCHARISTIE v kostole. Registruje sa RODINA.

Vyberte si z dostupných termínov:

18.4.2021 14:00-16:00

Vyhradený čas: 3 minút

KOSTOL 3

Registrácia na prijatie EUCHARISTIE v kostole. Registruje sa RODINA.

Vyberte si z dostupných termínov:

18.4.2021 14:00-16:00

Vyhradený čas: 3 minút

KOSTOL 4

Registrácia na prijatie EUCHARISTIE v kostole. Registruje sa RODINA.

Vyberte si z dostupných termínov:

Pomôžte nám zlepšiť túto aplikáciu, ktorú sme vytvorili v núdzových podmienkach a slúži tisícom. Budeme povďační za akýkoľvek finančný príspevok na číslo účtu IBAN: SK20 7500 0000 0040 2015 2755 . Do poznámky uvedťe podpora MK.

EUCHARISTIA

 

eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. (864) „Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka." 

KKC1324

 

Celodenná poklona je:

24. januára

30. apríla

6.novembra

 

Príprava na prvé sväté prijímanie 2020

Na tomto mieste zverejňujem a postupne dopĺňam informácie k príprave prvého sv. prijímania v našej farnosti. Keďže máme niektoré veci skomplikované bezpečnostnými opatreniami, tento článok budem používať ako komunikačný prostriedok s rodinami prvoprijímajúcich detí.

 

31.máj 2020

Môžete si pozrieť PRIAMY PRENOS zo slávnosti prvého svätého prijímania

 

30. máj 2020 (sobota)

Dnes večer spovedáme podľa rozpisu. Ak niekto z rodiny nestihol svätú spoveď v predošlých dňoch, je príležitosť ešte dnes. Zápis na sv. spoveď TU

 

 

Milí rodičia, dnes ráno sme spustili kúrenie v kostole, aby na slávnosti prvého svätého prijímania bolo v kostole aspon trochu teplo, ale aj tak prosím oblečte vaše deti primeranie k chladnému počasiu ktoré teraz máme

 

Spustený zápis na svätú spoveď prvoprijímajúcich detí

(v dolnej časti, treba trochu prerolovať stránku)

 

9. deň DEVIATNIKA

Milý Bože!

Deň môjho prvého svätého prijímania je už celkom blízko. Prípravy doma aj vo farnosti vrcholia. Prinesiem ti svoje čisté srdce a svoje úsilie, aby moje srdce zostalo také čo najdlhšie. Moje srdce je dnes pripravené na tvoju návštevu. Možno, že niekedy v budúcnosti urobím niečo zlé a nesprávne, no viem, že ty ma po mojej ľútosti vždy čakáš vo sviatosti zmierenia.

Ďakujem ti za dar, ktorý si mi pripravil. Ďakujem ti za to, že aj ja patrím k tým, ktorí ťa príjmu v podobe chleba. Prosím ťa aj za mojich kamarátov. Túžobne očakávame zajtrajší deň. Daj, aby sme navždy zostali tvojimi priateľmi. Amen.

 

Do srdca si napíšem, čím chcem robiť radosť Pánu Ježišovi.

 

29. máj 2020 (piatok)

19:00 - 20:00 sv. spoveď pre RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍZápis na sv. spoveď TU

 

8. deň DEVIATNIKA

Milý Bože!

Zajtra sa budem po prvýkrát spovedať. Na svätú spoveď sa chcem dobre pripraviť. Prosím ťa, pomôž mi spoznať všetko, čím ubližujem sebe, druhým a tebe. Pomôž mi úprimne sa vyspovedať. Nechcem viac robiť zlo. Bude asi ťažké sadnúť si, v tichu premýšľať nad svojimi skutkami a vysloviť tie, ktorými sa nemôžem pochváliť. Viem, že kňaz mi bude pri spovedi pomáhať. Spokojne teda zaženiem svoj malý strach.

Ľutujem všetko, čo narušilo naše priateľstvo. Úprimne sa chcem polepšiť. Niekedy sa mi stáva, že nesplním to, čo sľúbim. Verím, že ty mi budeš pomáhať plniť každý môj sľub. Prosím ťa o to. Amen.

Pomôž mi spoznať všetko zlé. Chcem sa úprimne vyspovedať.

 

 

28. máj 2020 (štvrtok)

 

7:15 - 8:00 sv. spoveď pre RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ Zápis na sv. spoveď TU


 

NÁCVIK - na nácvik nech príde aspoň jeden rodič

14.00 – 15.00            15.00 – 16.00            16.00 – 17. 00

       (3. A)                          (3. B)                       (3. C)

19:00 - 20:00 sv. spoveď pre RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍZápis na sv. spoveď TU

 

7. deň DEVIATNIKA

Milý Bože!

Rozmýšľam, koľkým ľuďom verím. Myslím na otca a mamu. Viem, že mi chcú dobre, aj keď mi niečo zakážu alebo pokarhajú. Verím aj pani učiteľke. Chce ma naučiť veľa z toho, čo budem v živote potrebovať. Verím kňazovi, ktorý nás učí o tebe. Verím, že si stvoril tento svet, mamu, ocka i mňa. Verím, že si sa narodil v Betleheme, uzdravoval si a robil si zázraky. Verím, že si zomrel na kríži, vstal si z mŕtvych a že si stále s nami.

Chcem o tom hovoriť všetkým. Nielen počas prvého svätého prijímania – pri vyznaní viery, ale vždy. Môžem o tom hovoriť aj svojím správaním sa doma, v škole a na ulici. Chcem, aby všetci vedeli, že ťa milujem a že ti verím. Amen.

Verím v teba v každej chvíli – doma, v škole i na ulici.

 


 

 27. máj 2020

 

Sviatosť zmierenia od 15:00 do 17:30  Zápis na sv. spoveď TU

Dal som už možnosť zaoísať sa aj na ďalšie dni.
 

6. deň DEVIATNIKA

 

Milý Bože!

Spolu s rodičmi už netrpezlivo počítam dni do môjho prvého svätého prijímania. Rodičia sa za mňa modlia. Pozvali aj mojich krstných rodičov a iných príbuzných. Starajú sa, aby všetko bolo slávnostné – moje oblečenie i hostina, ktorú pripravujú.

 

Ďakujem ti za ich lásku a starostlivosť. Chcem sa za nich často modliť. Prosím ťa, aby aj oni prijali Pána Ježiša do čistého srdca a spolu so mnou prežívali radosť zo stretnutia s ním. Amen.

 

Ďakujem ti za celú našu rodinu.

 

 

26. máj 2020

5. deň DEVIATNIKA

Milý Bože!

Na svätej omši sme sa všetci modlili za nás prvoprijímajúce deti. Páčilo sa mi, že za nás prosili všetci ľudia v chráme, celá farnosť. Keď toľkí prosia, je to veľká sila. Modlitby pomôžu mne i mojim kamarátom dobre sa pripraviť na stretnutie s Pánom Ježišom vo Sviatosti oltárnej.

Niektorí ľudia budú pomáhať pri výzdobe a upratovaní kostola, iní nacvičujú v spevokole. Všetci chcú pripraviť peknú slávnosť. Ďakujem ti za ich námahu a modlitby. Ďakujem ti aj za nášho kňaza, ktorý sa stará o všetkých ľudí v našej farnosti. Je úžasné, že sa všetci môžeme stretávať v tvojom dome – našom chráme. Môžeme sa tam modliť, prosiť a ďakovať jeden za druhého. Ďakujem ti za túto Božiu rodinu. Amen.

Ďakujem ti, že sa môžeme stretávať v našom chráme a modliť sa jeden za druhého.


 

Pridaný zápis na svätú spoveď pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

(Streda, štvrtok - ráno aj večer   a piatok)

vyberte si ten najvhodnejší termín

25. máj 2020

4. deň DEVIATNIKA

Milý Bože!

Ďakujem ti za chlieb. Môžem ho jesť každý deň. Priznám sa, že niekedy s obľubou maškrtím. No už viem, že maškrty nedokážu utíšiť naozajstný hlad. Hladný človek prosí o chlieb. No ten, kto ho má stále, si ho často neváži.

 

Pán Ježiš nasýtil chlebom tisíce ľudí, ktorí ho prišli počúvať. Aj ja prídem k nemu a on mi dá svoj Chlieb. Rodičia a príbuzní mi možno pripravia nejaké darčeky. No viem, že najvzácnejší bude tvoj dar, Bože. Je to Chlieb, v ktorom si prítomný ty sám. Ježiš prosím ťa, pomôž mi prijímať ho čím častejšie. Amen.

 

Ďakujem ti za živý Chlieb, v ktorom si prítomný ty sám.

 

24. máj 2020 (nedeľa)

3. deň DEVIATNIKA

(pomodli sa spolu s rodičmi)

 

Milý Bože!

V našom kostole stále svieti malé svetielko aj vtedy, keď sú už všetky svetlá zhasnuté. Zaujímalo ma, prečo. Dnes už viem, že je to večné svetlo, ktoré upozorňuje na prítomnosť Pána Ježiša vo svätostánku. Svetlo je prijemné. Najmä vtedy, keď je v izbe tma a ja sa trošku bojím. Keď si rozsvietim lampu, cítim sa istejšie. Aj večné svetlo dáva istotu, že Pán Ježiš je stále s nami.

 

Pri krste držali moji rodičia sviecu. Kňaz ju zapálil a povedal im: Prijmite svetlo Kristovo. Rýchlo rastiem a dnes už sviecu môžem držať aj ja. Chcem sa stať sviecou prinášajúcou iným svetlo lásky a dobrých skutkov.

 

Bože, pomôž mi stať sa sviecou prinášajúcou svetlo lásky a dobrých skutkov.


(ak je to aspoň trošku možné, prídi na niektorú svätú omšu s rodičmi, podľa toho kde bývaš a skús hodinu pred svätou omšou dodržať eucharistický pôst.)

23. máj 2020 (sobota)

2. deň DEVIATNIKA

(pomodli sa spolu s rodičmi)

Milý Bože!

Už len osem dní ma delí od prvého svätého prijímania. Ďakujem ti za môjho anjela strážneho. Ďakujem aj za môjho nebeského patróna, ktorého si mi dal pri svätom krste. Oni ma sprevádzajú a ochraňujú v každej chvíli. Chcem na to stále myslieť!

Panna Mária, ty si sa s láskou starala o svojho Syna Ježiša. Ochráň ma, prosím, od všetkého zlého a sprevádzaj ma pri mojej príprave na prvé sväté prijímanie. Amen.

 

NÁCVIK - na nácvik nech príde aspoň jeden rodič

9.00 - 10.00            10.00 – 11. 00             11.00 – 12.00

     (3. A)                          (3. B)                            (3. C)

 

22. máj 2020

1. deň DEVIATNIKA

(pomodli sa spolu s rodičmi)

Milý Bože!

Ty vieš o mne všetko. O deväť dní príde veľká chvíľa. Prvýkrát ťa prijmem do svojho srdca. Budeme si veľmi blízki. Veľmi sa na to teším. Chcem sa na stretnutie s tebou dobre pripraviť. Viem, že ťa môžem stretnúť aj v mojich kamarátoch v škole, na ihrisku, v mojej rodine i v prírode.

Ak robím niekomu radosť, robím ju aj tebe. Ak niekomu ubližujem, ubližujem tým aj tebe.

Ježiš, chcem na to stále pamätať a uvedomovať si, že si so mnou v každej chvíli. Ty si ten najlepší priateľ. Chcem ti robiť radosť. Amen.

 

Celý DEVIATNIK na stiahnutie TU

 

20. máj 2020

DETSKÁ SV. OMŠA pre tretiakov a spevokol

Na detskej sv. omši si zopakujeme čo je to sviatosť zmierenia (spoveď) a vysvetlíme si dôležité veci o Eucharistií a sv. omši. Prídite prosím všetci.

Ak niekto potrebuje doprpvod rodiča, môže prísť aj s rodičom, ale nemôžu prísť s rodičom všetci.

 

16. máj 2020

Preskúšanie detí - 3C      (15. máj 2020  od 8:00 do 10:00 na FARE)

Na preskúšanie sa treba zapísať TU.

 

15. máj 2020

Preskúšanie detí - 3B      (15. máj 2020  od 15:00 do 17:00 na FARE)

Na preskúšanie sa treba zapísať TU.

 

 

14. máj 2020

Preskúšanie detí - 3A      (14. máj 2020  od 15:00 do 17:00 na FARE)

Na preskúšanie sa treba zapísať TU.

 

13. máj 2020

Večer sme mali stretnutie prípravného tímu. Najdôležitejšie termíny a nácviky budú zverejnené vo farníku.