smerovanie farnosti

FARNOSŤ NOVOŤ sa dištancuje:

  • od politických aktivít (mítingy, agitácia sa nekonajú v kostole)
  • od propagandy a tendenčných utilitaristických iniciatív
  • od ideológií (nacizmus, neonacizmus, fašizmus, komunizmus a i.)
  • od konšpirácie a bludu

ALE  kňazi, katechéti, katechisti a farskí spolupracovníci sa snažia

  • žiť podľa učenia katolíckej Cirkvi
  • udržovať jednotu so spišským biskupom a vynikať v poslušnost
  • ohlasovať evanielium a povzbudzovať k životu podľa kresťanskej viery
  • rozvíjať kultúrne bohatstvo s prihliadnutím na goralský ráz farnosti
  • pozerať sa na seba v pravde, a v pokore slúžiť druhým

 

 

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.