Kaplnky a kríže v chotári farnosti NOVOŤ

Kaplnka PIETA

 

Kaplnka Božského srdca

 

Kaplnka Panny Márie pri vyhliadkovej veži

(Túto fotku vymením)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplnka Jána Nepomuckého

 

 

Lurdská kaplnka pri starej fare

 

 

 

 

Kaplnky a kríže - HISTÓRIA

V chotári našej farnosti je veľa kaplniek a krížov. Sú prejavom viery farníkov a miestom modlitby pre okoloidúcich.

 

S pomocov ochotných farníkov (žiakov 9. ročníka)  tu doplním informácie ku kaplnkám.

 

 

Kríž na Grúni (pri krížnych cestách)

Kríž bol postavená v roku 1934. Bola postavená na pamiatku Štefana Slepjaka a zaujímavosť je že bola postavena na tu pamiatku cez vojnu, pretože splatil dlžobu 46650 korún ktorých bola obec dlžná. Zasvätená bola Jozefom Kubičarom alebo Jozef Fitt.

Zdroje: kniha
Súradnice :49.455205,19.249941
Spracovala: Daniela Kovalčíková, Aneta Hylbrichtová, žiačky 9. roč. (2019)
 
 
Kaplnka Božského srdca (1998)
Rok postavenia: 1998
Inicioval a realizoval stavbu: Sebastián Subjak
Zasvätená: Božskému srdcu
Príbeh  kaplnky:
Pán Sebastián Subjak hľadal miesto na postavenie kaplnky. Šiel sa preto opýtať jednej starej pani a starého pána. Tí však taktiež nevedeli a tak ho poslali vyniesť smeti na nemalé smetisko. Keď prišiel na miesto pomyslel si, že je to dobré miesto na stavbu kaplnky. No a aj vďaka tomuto príbehu tu kaplnka stojí už dlhých 21 rokov.
 
Spracovala: Adriána Beňušová, žiačka 9. roč. (2019)
 
 
Socha sv. Jána Nepomuckého
 
Neďaleko kostola Narodenia Panny Márie. Tento kamenný stĺp s
plastikou zadovážila farnosť v roku 1805. Na podstavci sa nachádza jazyk svätca a nižšie je reliéf –hodenie z mosta.

Na Slovensku sa kult svätého Jána Nepomuckého rozvinul po jeho vysvätení v roku 1729 v súvise s protireformáciou. Ján Nepomucký patril k najobľúbenejším svätcom Slovenska. Tu mu bolo zasvätených veľa kostolov a kaplniek a postavených mnoho sôch, najmä pri mostoch cez rieky, pri kostoloch, na rázcestiach. Jeho meno si dávali cirkevné i kultúrne inštitúcie a
zaužívalo sa aj ako krstné meno vo forme Ján Nepomuk.

S desiatkami sôch a obrazov Jána Nepomuckého sa môžeme stretnúť na Orave. Veľké množstvo oravských sôch a malieb svätého Jána  Nepomuckého dokazuje, že ešte pred uzavretím Lisabonskej zmluvy bola Orava súčasťou Európy.

Symboly na podstavci
1. Most – z ktorého bol sv. Ján zhodený do Vltavy – a voda a niekedy lekná a ryby pripomínajú druh jeho smrti.
2. Hrad pripomína konflikt svätca s kráľovským dvorom alebo jeho uväznenie v podzemí kráľovského hradu pred mučeníckou smrťou.
3. Ostatné symboly: kniha (Sväté písmo) symbolizuje učenca a teológa, pero – úradníka v cirkevných službách, kľúč – uväznenie a glóbus znamená celosvetový význam
svätca. Ďalšími atribútmi sú paládium Zeme českej v Starej Boleslavi (podľa
barokovej legendy sem sv. Ján putoval), modlitebná knižka, ruženec, kotva či chudák, ktorému Ján dáva almužnu.
4. Kríž s ukrižovaným Kristom v náručí – symbolizuje obetovanie vlastného života pre Spasiteľa a nasledovanie Ježiša Krista v utrpení.
5. Svätožiar z piatich hviezd. Zvyk zobrazovať tohto svätca s piatimi hviezdami súvisí s legendou, podľa ktorej vltavskí rybári našli svätého Jána pomocou piatich hviezd, ktoré žiarili okolo jeho hlavy a označovali miesto, kde je mučeníkovo telo. Číslo päť symbolizuje päť Kristových rán, päť Jánových cností – zbožnosť, pokoru,  mlčanlivosť, usilovnosť a dobročinnosť, ale tiež päť písmen latinského slova „tacui", čo znamená „mlčal som", ktoré spolu s prstom na ústach pripomínajú spovedné tajomstvo. Ján Nepomucký je okrem Panny Márie,je jediný svätec zobrazovaný s hviezdami okolo hlavy.

6. Palmový list (tzv. palmová ratolesť) – tradičný symbol mučeníckej smrti.
7. Reverenda – čierny neliturgický odev kňazov siahajúci po členky.
8. Rocheta – krátke (po kolená) biele rúcho s čipkou na rukávoch a dolnej časti.
9. Kožušinová pláštenka – prehodená cez ramená a zopnutá na hrudi
10. Biret – čierna hranatá pokrývka hlavy.
11. Štóla – ktorá je znakom spovedníka.
 

Spracovala: Rebeka Camberová, žiačka 9. roč. (2019)

Kedy bola postavená

kto inicioval a realizoval stavbu

komu je zasvätená

"príbeh kaplnky"

GPS súradnice

zdroj informácií (porozprávala mi to babka, píše sa o tom v .... publikácií atď.)