Dianie vo farnosti

Zmena farského vikára

K dňu 15. júlu došlo na základe dekrétov vydaných spišským diecéznym biskupom k výmene farského vikára.
Čítaj ďalej o Zmena farského vikára »

Prázdninová aktivita

---------------- 8 kvízov k božiemu slovu z nedele ----------------
Čítaj ďalej o Prázdninová aktivita »

Ježišova cesta do Emauz

----------------------------- ADORÁCIA 11. 7. 2024 -------------------------- Všetky cesty Boha vedú k človeku. Toto je veľká myšlienka, ktorú nachádzame v diecéznej pastoračnej aktivite.
Čítaj ďalej o Ježišova cesta do Emauz »

Dedinský tábor 2024

Tohtoročný dedinský tábor bol životopisnou črtou svätého Jána Pavla II. Komunistický režim bol pre tábor bohatou témou na rôzne zápletky a komplikácie. Veriaci sa museli skrývať, boli prenasledovaní, vypočúvaní a neraz aj tvrdo potrestaní.
Čítaj ďalej o Dedinský tábor 2024 »

Duchovné stretnutie s bl. sestrou Zdenkou

------------- pozvánka na púť do Krivej na Orave 30. 7. - 3. 8. 2024 ---------------
Čítaj ďalej o Duchovné stretnutie s bl. sestrou Zdenkou »

Pozvánka na VERÍM PANE 2024

Festival sa uskutoční 19. - 21. júla 2024 v Námestove.
Čítaj ďalej o Pozvánka na VERÍM PANE 2024 »

Bohu vďaka za dar rodiny

Krátky text a fotky k DŇU RODINY 2024.
Čítaj ďalej o Bohu vďaka za dar rodiny »

Večer chvál a svedectiev

Pred prázdninami sme počas mládežníckej sv. omše mali homíliu, v ktorej sme si zopakovali hlavné témy, ktorými sme sa zaoberali od septembra minulého roka. Po sv. omši bol večer modlitieb chvál a svedectiev.
Čítaj ďalej o Večer chvál a svedectiev »

Pripomeňme si koncert SZUŠ

...a aj sviatok Božieho milosrdenstva
Čítaj ďalej o Pripomeňme si koncert SZUŠ »

Deň rodiny 2024 - pozvánka

Základné info na plagáte, viac info v texte.
Čítaj ďalej o Deň rodiny 2024 - pozvánka »

Púť do Ríma - fotoreportáž

Fotky z púte do Ríma a krátke komentáre ku každému dňu.
Čítaj ďalej o Púť do Ríma - fotoreportáž »

Srdcia detí sú otvorené pre Božiu milosť

Prijímanie Eucharistie nás (putujúcu Cirkev) najviac posväcuje a posilňuje. Dnes 55 detí prvý krát prijalo Sviatosť Oltárnu. ------------------------ do článku bude ešte doplnený text a aj fotky. ------------------------------------
Čítaj ďalej o Srdcia detí sú otvorené pre Božiu milosť »

kvíz pre prvoprijímajúce deti

Otestovať sa môžu aj rodičia, starí rodičia, susedia a známi..
Čítaj ďalej o kvíz pre prvoprijímajúce deti »

Ako sme prežili Vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého

Birmovanci s animátormi pripravili pre našu farnosť turíčnu vigíliu.
Čítaj ďalej o Ako sme prežili Vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého »

Zákaz zakladať požiar

------------------------------- niekto podpálil záchody ---------------------------------------- tento blog som napísal preto, aby sme vedeli dôvod zákazovej ikony v záchodoch a aj dôvod, prečo budú záchody odomknuté iba počas sv. omší.
Čítaj ďalej o Zákaz zakladať požiar »

Výchovno - vzdelávacia prednáška

POZVÁNKA na prednášku o vplyve sociálnych médií, internetu a počítačových hier na zdravie dieťaťa.
Čítaj ďalej o Výchovno - vzdelávacia prednáška »

Po večných sľuboch

sestry Márie Cecílie
Čítaj ďalej o Po večných sľuboch »

Pozvánka na Vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého

Vigíliu Zoslania Ducha Svätého budeme sláviť v sobotu večer 18. mája 2024 o 18:00
Čítaj ďalej o Pozvánka na Vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého »

Koncert učiteľov a žiakov SZUŠ

19. mája 2024 o 17:00 v kostole narodenia Panny Márie
Čítaj ďalej o Koncert učiteľov a žiakov SZUŠ »

Reforma ružencového bratstva

-------------------------------------------- Ďalší postup ---------------------------------- Páter Antonín Husovský navštívil našu farnosť v dňoch 19. a 20. apríla 2024, aby urobil prvý krok v reforme ružencového bratstva.
Čítaj ďalej o Reforma ružencového bratstva »

1. výročie farských misií

Pred rokom naša farnosť prežívala veľký čas milosti Božej. Mnohí ľudia obnovili svoj vzťaj s Bohom, mnohí našli odhodlanie zmieriť sa s Bohom alebo s bratmi.
Čítaj ďalej o 1. výročie farských misií »

Púť rádia LUMEN

Pozvánka na púť Rádia lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva do Krakowa.
Čítaj ďalej o Púť rádia LUMEN »

Pred večnými sľubmi

Naša farníčka sestra Mária Cecília čoskoro zloží doživotnú profesiu. Pri tejto príležitosti zverejňujeme článok, ktorý pre rehoľu dominikánov pripravila Jana Solárová. Verím, že článok nám umožní nazrieť "za mreže" klauzúry.
Čítaj ďalej o Pred večnými sľubmi »

Pozvánka na PUMIN

Pozvánka na PUMIN - púť miništrantov * Šaštín * 11. 5. 2024
Čítaj ďalej o Pozvánka na PUMIN »
Ukazujem 1 - 25 z 206 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 9

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Fotky z prvého sv. prijímania si rodičia môžu vyzdvihnúť v sakristií po sv. omšiach od zajtra do budúcej nedele. 

 

na DNI rodiny sa našiel kľúč. Je na fare a čaká na svojho majiteľa. 

 

info k birmovke

 

 

FARNIK 30

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

AM -  autor tohto textu je Anton Melega, farský vikár v Novoti

 

 

2023 až 2024 BR -autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

2019 až 2023 RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.