info o CUM ANGELIS

Chrámový zbor CUM ANGELIS

vedie Alžbeta Serdelová

 

 

 

CUM ANGELIS  vpreklade z latinčiny znamená „spolu s anjelmi". Inšpiráciou pre tento názov sú slová, ktoré sa často nachádzajú v závere prefácie - piesne vďaky, ktorá sa spieva pri svätej omši, a kde je vyjadrená myšlienka, že my ľudia žijúci tu na Zemi sa svojím spevom pripájame k anjelským zástupom, ktoré v nebi oslavujú Boha.

Naša spevácka zostava je zložená z ľudí, ktorí už majú určité skúsenosti v predošlých zboroch. Taktiež však prijali pozvanie do nášho zboru úplne noví členovia. Chuť do spevu, hrania na nástrojoch a radosť, ktorú to prináša nám, aktorú chceme odovzdať ostatným, je obrovská. Od 9. januára 2022 sa spolu stretávame každé dva týždne v nedeľu a nacvičujeme piesne na najbližšie udalosti v našej farnosti. Naši členovia si aj dovolenku a pracovné povinnosti prispôsobujú nácvikom a udalostiam. Za každého speváka, či hudobníka (je nás 30) im patrí veľké ĎAKUJEM.

Zbor je zameraný na duchovné piesne, na obohatenie a skrášlenie liturgických slávností, a tiež na pozdvihnutie umeleckého a kultúrneho života v našej farnosti.

členovia zboru Cum Angelis

 

Nižšie si môžete vypočuť ukážku z odpustovej slávnosti Narodenia Panny Márie 4.9.2022

 

 

 

2024 Veľká Noc

2023 BENEFIČNÝ KONCERT

2023 VIANOCE

2023 piesne, ktoré zazneli počas Veľkej Noci 

2022 BENEFIČNÝ KONCERT

2022 VIANOCE