Dianie vo farnosti

« Späť

Sväté trojdnie 2023

Niekoľko fotiek a informácií k Svätému trojdniu 2023. Pridané AUDIO: 3 piesne z Veľkonočnej nedele.

Niekoľko piesní z VEĽKONOČNEJ sv. omše v podaní chrámového zboru CUM ANGELIS.

 

Veľkonočná nedeľa zmŕtvychvstania Pána

Do farníka sme zabudli uviesť požehnanie veľkonočných pokrmov. 

Toto požehnanie bude v nedeľu ráno o 6:00 v kostole. 

 

Veľká sobota

Rozpis lektorov a žalmistov na Veľkú sobotu

 

Parkovanie počas sviatkov (a aj do budúcna)

Prosím, aby ste neparkovali pri Domove pre seniorov Studienka. 

Parkujte prosím na hlavnom parkovisku pri novej fare, ma malom parkovisku pri novej fare, pri Jednote alebo na hornom parkovislu vedľa pána Murína. 

 

 

 

 

Piatok Utrpenia Pána

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčam pomodliť sa túto krížovú cestu, ktorú napísala a nahrala Monika Janoťáková zo Zákamenného. 

 

 

 

 

 

Krížová cesta na Kvetnú nedeľu

 

 

 

 

 

 

FOTO: Marta Michlíková, Martin Durčák, Štefan Hrbček

AUDIO: Erik Durčák

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 17

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.