Dianie vo farnosti

« Späť

Keď sa spoja rôzne formy dobra

Keď sa spoja rôzne formy dobra

BENEficere znamená DOBRÉkonanie. Benefičný koncert podporil 3 rodiny po cca 5000 EUR.

Na vianočnom benefičnom koncerte sa spojili dobré nápady, hudobné talenty a všetci ľudia dobrej vôle, ochotní niečo pre tieto rodiny urobiť.
 
Veľká vďaka patrí celej rodine Chudobovcov, ktorí zastrešili túto myšlienku. V ich podaní odzneli krásne ľudové koledy a vinše. Hudobný program obohatil vianočnými piesňami aj náš miestny chrámový zbor CUM ANGELIS.

 

Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu, aby sa koncert mohol uskutočniť a zároveň všetkým Vám, ktorí ste na koncert prišli a prispeli finančnými darmi.

 

Vďaka získaným darom od rôznych sponzorov, ako aj úžasnej štedrosti účastníkov koncertu, sa spolu vyzbieralo neuveriteľných 15.581 EUR. Pán Boh zaplať za všetko!

Veríme, že tento finančný dar, ktorý sa podarilo vyzbierať, prinesie do rodín požehnanie a aspoň na nejaký čas pomôže preklenúť výdavky spojené s liečbou ich detí. Na záver posolstvo z jednej piesne, ktorá odznela na koncerte:
 
„On prišiel k nám a láskou vzkriesil nádej, už nie si sám, tak zostaň chvíľu s ním.
Práve s ním je šťastie, tak kam pôjdeš, už nie si sám, On bdie a kým ty spíš.“

 

 

 

Výnos z benefičného koncertu predstavuje 15.581 EUR

 

 

prebieha editácia textu a fotografií.

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 
 

FARNIK 07

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 06

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK 52

FARNIK 51

FARNIK 50

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)