Dianie vo farnosti

« Späť

Vianoce 2022

Fotky z Vianoc

Ukážka piesní z polnočnej sv. omše. zbor CUM ANGELIS
 
 
 
AUDIO: Erik Durčák
 

KOLEDY pred polnočnou

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujem Anete Kojdiakovej za prípravu pásma kolied a všetkým hudobníkom. 

 

Jasličková akadémia

 

 

 

 

 

 

Ďakujem pani učiteľkám Zavoďančíkovej a Martvoňovej za nácvik jasličkovej akadémie

deťom za ochotu a herecký výkon

pani zástupkymi Kobellovej a zboru Burizón za spev

Gitke Dibdiakovej a Adelke za  hudobný doprovod 

Erikovi Durčákovi za technickú spoluprácu. 

 

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

info pre BIRMOVANCOV

info k 1. sv. prijímaniu

 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.