Dianie vo farnosti

« Späť

Vianoce 2022

Fotky z Vianoc

Ukážka piesní z polnočnej sv. omše. zbor CUM ANGELIS
 
 
 

KOLEDY pred polnočnou

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujem Anete Kojdiakovej za prípravu pásma kolied a všetkým hudobníkom. 

 

Jasličková akadémia

 

 

 

 

 

 

Ďakujem pani učiteľkám Zavoďančíkovej a Martvoňovej za nácvik jasličkovej akadémie

deťom za ochotu a herecký výkon

pani zástupkymi Kobellovej a zboru Burizón za spev

Gitke Dibdiakovej a Adelke za  hudobný doprovod 

Erikovi Durčákovi za technickú spoluprácu. 

 

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 
 

 

FARNIK 06

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK 52

FARNIK 51

FARNIK 50

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)