Dianie vo farnosti

« Späť

VEĽKÁ NOC 2024

----------------------------------- pridané 3 piesne ------------------------------------- Vo FARNIKU 13/2024 sú základné informácie k Svätému týždňu a Veľkonočnému Trojdniu. V tomto článku podľa potreby budú doplnené a spresnené informácie, nejaké fotky (ak niekto pošle) a možno aj niečo na počúvanie.

Veľkonočná nedeľa

Dnes náš Pán Ježiš Kristus slávne vstal z mŕtvych. 

Vstup do chrámu

chrámový zbor CUM ANGELIS

slávnostné požehnanie

záver sv. omše

FOTO:Martin Durčák

 

Na videu sú 3 piesne zo sv. omše na Veľkonočnú nedeľu a fotky z Trojdnia

 

Spolu s chrámovým zborom  CUM ANGELIS

Vám prajeme Požehnané veľkonočné sviatky

SH, BR a bohoslovec Matúš

 

 

Svätá sobota

Vo Svätú sobotu Vás pozývame o 9:00 na modlitbu ranných chvál a posvätného čítania. Potom vyložíme Sviatosť oltárnu v Božom hrobe a poklona bude trvať až do 19:30.

Vigília Zmŕtvychvstania Pána začína o 20:00 hod. Na túto sv. omšu si prosím doneste svoje krstné sviece (alebo iné sviece). Budeme ich používať v úvode liturgie na obrad svetla a počas obnovenia krstných sľubov. Prosím, aby ste so sviecami narábali opatrne a nepokvapkali voskom seba, iných alebo novo očalúnené lavice.

 

Od Veľkonočnej vigílie až do Slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná. 

 

 

 

FOTO: Martin Durčák

Piatok utrpenia Pána

 

V Piatok utrpenia Pána sa o 9:00 budeme modliť spoločne krížovú cestu. Zhromaždíme sa pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie pri Boboňoch. Potom pôjdeme bočnou cestou popri hornej Jednote a ďalej po hlavnej ceste až ku kamennému krížu neďaleko domu, kde býva náš bohoslovec Matúš. O 15:00 budú obrady. Počas obradov si uctia kríž len miništranti a prvoprijímajúce deti. Všetci ostatní si môžu uctiť kríž po obradoch do 22:00. Poklona pri Božom hrobe bude aj počas celej noci až do 7:00 hod. ráno. 

Hasiči a poľovníci v noci pri Božom hrobe nebudú, preto prosíme, aby sa rodiny zapísali na pripravený papier. Prísť môžu aj nezapísaní. O7:00 hod. sa poklona na 2 hodiny preruší. (Prerušenie poklony pri Božom hrobe je z dôvodu, aby sa mohol upratať kostol a urobili sa nácviky.)

 

 

FOTO: Martin Durčák

 

Krížová cesta o 9:00 

Texty krížovej cesty nájdete TU

 

 

 

FOTO: Mária Dibdiaková

 

FOTO: Martin Durčák

Štvrtok Pánovej Večere

Otec biskup pozýva všetkých kňazov, diakonov, rehoľníkov, bohoslovcov, zasvätené osoby, ako aj veriaci Boží ľud na Missa chrismatis – svätú omšu v Zelený štvrtok doobeda, pri ktorej budú požehnané a posvätené oleje na vysluhovanie sviatostí. Tohto roku ju budeme sláviť 28. marca 2024 o 9:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
Po večernej sv. omši na Štvrtok Pánovej večere bude otvorený kostol k súkromnej modlitbe do 22:00. Tento čas bdenia sa volá „Getsemany“, lebo si tým pripomíname udalosti, ktoré sa stali po poslednej večeri. Učeníkom a aj nám Ježiš dáva otázku: „To ste ani hodinu nemohli bdieť so mnou?“

 

Nácvik miništrantov

Všetci miništranti, ktorí chcú miništrovať počas veľkonočných sviatkov, budú mať nácvik na celé sviatky v stredu 27. 3. 2024 po večernej sv. omši. Počas Svätého trojdnia už bude len krátke pripomenutie si pred jednotlivými liturgickými sláveniami.

 

PARKOVANIE

Počas Svätého trojdnia, prosím, aby ste neparkovali na prístupovej ceste k domovu sociálnych služieb ani na ich parkovisku. Cesta musí byť voľná kvôli doprave pacientov (napr. na dialýzu) alebo pre rýchlu zdravotnú službu. Riešenia tejto situácie sa ponúkajú prakticky samé. Stačí správne využívať obidve parkoviská, ktoré sú v blízkosti kostola, a ktoré boli vybudované hlavne s týmto účelom. Treba využívať parkovisko pri Jednote a Obecnom úrade. Ak rodina vozí na sv. omšu starých rodičov, tak šofér nech ich dovezie ku kostolu a auto potom zaparkuje na dolnom parkovisku.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pán kaplán bude slúžiť obrady Veľkej Noci vo Vasiľove, preto je potrebné nechať cestu k jeho garáži prejazdnú  a neparkovať pred jeho garážou .

Spôsob prijímania Eucharistie.

Na území Spišskej diecézy je prijímanie do úst ako aj do rúk rovnako legitímne. Kňaz nemôže samotný spôsob prijímania nariadiť alebo odmietnuť. Veriaci, ktorí prijímajú Najsv. Eucharistiu na ruku, nech to robia s maximálnou úctou a pritom musia dodržiavať spôsob, ktorý určila KBS.


Kvetná nedeľa - Krížová cesta

(MZ)

(MZ)

(MZ)

 

Nočná krížová cesta 16.3.2024

 

 

FOTO: Martin Durčák

 

 

 

TU si môžeme pripomenúť Veľkú Noc 2023

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 18

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.