EUCHARISTIA

 

eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. (864) „Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka." 

KKC1324

 

Celodenná poklona je:

24. januára

30. apríla

6.novembra

 

Príprava na prvé sv. prijímanie 2024

 
 
Dôležité dátumy
k slávnosti prvého svätého prijímania
 
27. 4. 2024  od 8:00  Preskúšanie detí
(pri preskúšaní detí sa budú skúšať a možno aj brať rovnošaty) 
5. 5. 2024 o 15:00. Duchovná obnova pre rodičov: 
16.5. 2024       1. nácvik:  po večernej sv. omši
23. 5. 2024       2. nácvik
Týždeň pred slávnosťou sv. spoveď pre rodičov a príbuzných
25. 5. 2024 Sv. spoveď detí a po nej výzdoba kostola
26. 5. 2024 Slávnosť PSP 
30.5. 2024 Sviatok Kristovho Tela a Krvi 
1.6.2024 Zasvätenie detí Panne Márií
4.6.2024 po večernej sv. omši  odovzdávanie rovnošiat 
 
 
 
DÁTUM 1. SVÄTÉHO PRIJÍMANIA
26. mája 2024
 
 
základné prvky prípravy na 1. sväté prijímanie
1. nedeľné sv. omše (podpisujú sa kartičky)
2. detské sv. omše (podpisujú sa kartičky)
3. modlitba a praktizovanie viery V RODINE
4. účasť na vyučovaní náboženstva v škole
5. vedomosti (otázky a odpovede sa učíme postupne, na záver je preskúšanie)
Plán učenia základných vedomostí: 
október 2023          1- 9
november 2023     10 - 20
december 2023     21 - 30
január 2024         31 - 46
február 2024        47 - 57
marec 2024          58 - 67