EUCHARISTIA

 

eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. (864) „Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka." 

KKC1324

 

Celodenná poklona je:

24. januára

30. apríla

6.novembra

 

príprava na prvé sväté prijímanie 2021 - 2022

Na tomto mieste zverejňujem a postupne dopĺňam informácie k príprave prvého sv. prijímania v našej farnosti. Keďže máme niektoré veci skomplikované bezpečnostnými opatreniami, tento článok budem používať ako komunikačný prostriedok s rodinami prvoprijímajúcich detí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môžete si pustiť túto pieseň. Ak sa vám chce laugh

 

 

NÁCVIKY

Prvý nácvik

3A    17.5.2022    po sv. omši o 18:45

3B   18.5.2022     po detskej sv. omši

3C   19.5.2022     po sv. omši o 18:45

Druhý nácvik

3A   25.5.2022    po detskej sv. omši

3B   24.5.2022    po sv. omši  o18:45

3C   23.5.2022    po sv. omši o 18:45

 

 

V nedeľu 8. mája o 15:00 bude „duchovná obnova" pre rodičov.

Spolu sa pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu, potom sa prihovorím rodičom krátkym slovom povzbudenia, ako čo najlepšie prežiť čas prípravy na prvé sväté prijímanie, a potom, ak bude treba, môžeme vysvetliť aj niektoré praktické veci, ktoré sme spoločne s prípravným tímom naplánovali. 

 

7. mája 2022 preskúšanie prvoprijímajúcich detí 

od 8:45 do cca 11:15 bude preskúšanie prvoprijímajúcich detí na fare. Rodičia zaregistrujú svoje dieťa cez formulár na farskej stránke. Uvedie sa tam meno a priezvisko dieťaťa a trieda. Kto chce môže uviesť aj telefón, ale nie je to nevyhnutné. Skúšať budeme obidvaja kňazi. Na preskúšanie príde dieťa s jedným z rodičov. V prípade, že nemôže prísť rodič, tak sa tejto úlohy ujme krstný rodič.

Ak by sa stala nejaká chybička pri registrácií, zavolajte prosím na 0904 575829. (Číslo miesta, kde bude skúška si určíme náhodne.)

19. apríl 2022 organizačné stretnutie s prípravným tímom rodičov

Na výzdobu, pamiatky kytice, fotografa, knižky a čistenie rovošaty sa skladáme po 50 EUR. 

Peniaze môžete odniesť na Obecný úrad pani Veronike Pidičákovej alebo do drogérie.

 

Preskúšanie : 7. 5. 2022 od 8:30 (Registrácia cez internet) 

Duchovná obnova pre rodičov: 8. 5. 2022

Zmena: 15 ľudí na rodinu

 

Prvý nácvik:

3A  17.5.2022    po sv. omši o 18:45

3B 18.5.2022     po detskej sv. omši

3C 19.5.2022     po sv. omši o 18:45

Druhý nácvik

3A 25.5.2022    po detskej sv. omši

3B 24.5.2022    po sv. omši  o18:45

3C 23.5.2022    po sv. omši o 18:45

 

Sprievod do kostola: IBA deti, rodičia a príbuzní už budú v kostole.

Menovky na každej lavici.

Oznam do farnika, že za lavicami a na chóre môžu byt aj iní ľudia a samozrejme v okolí kostola.

 

 

7.3.2022 organizačné stretnutie s prípravným tímom rodičov

Stretnutie farára s úzskym okruhom rodičov (po 3 z každej triedy) , ktorí oslovia a pozvú ďalších rodičov ku konkrétnej spolupráci na príprave všetkých potrebných vecí k slávnosti PSP. Na organizačnom stretnutí sme prijali TIETO závery a zodpovednosť za konkrétne úlohy

15.12.2021 určenie dátumu prvého svätého prijímania

Po dohode s kňazmi zo susedných farnosti sme pre našu farnosť určili slávnosť prvého svätého prijímania na 

29. máj 2022 

 

8. sept. 2021  základné prvky prípravy na 1. sväté prijímanie

1. nedeľné sv. omše (podpisujú sa kartičky)

2. detské sv. omše (podpisujú sa kartičky)

3. modlitba a praktizovanie viery V RODINE

4. účasť na vyučovaní náboženstva v škole

5. vedomosti (otázky a odpovede sa učíme postupne, na záver je preskúšanie)