Blogy

« Back

Božie zákony

Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš a poúčaš o svojom zákone. Ž 94, 12

 

Vo svete fyziky a prírodných vied je zatiaľ najvyšším zákonom

Einsteinova rovnica E=m.c2

Vo svete Božieho kráľovstva ja najvyšší zákon lásky.  heart

(ktorý je podobne veľmi jednoduchý)

 

 

AUTOR MAĽBY: Štefan Hrbček

Comments
sign-in-to-add-comment
When faced with the need to replace lost college diploma, seek guidance from your alma mater's registrar. Follow their protocol diligently, submit required documentation promptly, and stay proactive. Timely communication ensures a smooth process. Stay persistent, and attain your duplicate diploma with the institution's support.
Posted on 11/11/23 3:18 PM.

Vitajte v BLOGU

Milí návštevníci môjho blogu.

 

VITAJTE

 

a cíťte sa pri čítaní blogov dobre.

 

Odporúčam Vám hlavne tieto kategórie:

Maľované žalmy

Úvodníky

Články Jozefa Krišandu