Blogy

« Back

Finančné škandály v Cirkvi

Finančné škandály v Cirkvi

Nezabudnime na udalosti, ktoré sa odohrali v Jeruzaleme a na Golgote.

 

Vtedy kresťanstvo prežívalo svoj prvý a najväčší  „finančný škandál“. Vtedy totiž, pred dvetisíc rokmi, hlavný „cirkevný bankár“ Judáš išiel vo svojej chamtivosti a nenažranosti dokonca tak ďaleko, že predal najvyššieho cirkevného predstaviteľa Ježiša Krista za tridsať strieborných.

Naprek tomu tento „finančný škandál“ - vtedy ešte nepatrnou - skupinou kresťanov neotriasol, ale naopak, posilnil ich tak, ze sa rozšírili do celého sveta. Je pochopiteľné, že za tých takmer dvetisic rokov sa do Cirkvi snažilo vlúdiť, občas sa aj úspešne vlúdilo veľa podobných „apoštolov“ – "bankárov", ktorí mali rovnaké úmysly, ako na samom začiatku krestanstva mal  apoštol Judáš. Tak, ako nemáme  dôvod, aby sme kvôli Judášovi zanevreli na Krista, tak ani dnes nie je najmenší dôvod, aby sme napriek rôznym škandalóznym mediálnym správam a „odhaleniam“ (či už pravdivých, alebo nepravdivých), ktoré pochádzajú predovšetkým od boľševikov  a  neznabohov, zanevreli na Ježiša Krista a súčasnú putujúcu cirkev a jej predstaviteľov.

Tieto „odhalenia“ majú jediný cieľ, urobiť v našich hlavách zmätok a pridať  nás k davu, ktorý kričí „ukrižuj ho“. Tentokrát však nie fyzicky na kríži, ale morálne stratou dobrej povesti, váženosti a vierohodnosti.

Toto píšem predovšetkým nám, ktorí menej rozmýšľame o podstate viery, menej žijeme kresťanským životom. My, čo sme neznalí veci, radi moralizujeme, súdime a odsudzujeme, pretože je nám  príjemnejšie a pohodlnejšie zobať z ruky niekomu, kto sa tvári, že za nás preberá zodpovednosť, ako byť za seba zodpovedný, rozmýšľať,  vyvodzovať z toho vlastné názory a stáť na vlastných nohách.

Želám nám všetkým, aby naše myšlienky viedol Duch Svätý  a nie boľševikmi, zlodejmi a neznabohmi ovladané médiá.

 

Autor textu: Bohumil Bohunický

Uverejnené so súhlasom autora.

Comments
sign-in-to-add-comment
Je v tom kus pravdy. Hoci sa domnievam, že výhrada zo strana veriacich i neveriacich často nespočíva v samotnom fakte, že sú aj vnútri cirkvi prešľapy, ale skôr v tom, ako sa zvyšok cirkvi k problému stavia. Trend zahmlievania, netransparentnosti a "odpratania" vinníkov na nové pôsobiská komplikuje situáciu viac, než samotný fakt, že niekto nezvládol svoje správcovstvo.

Myslím si, že práve strach o dobré meno "organizácie" tlačí aj v cirkvi mnohých týmto smerom. Dnes som čítala veľmi zaujímavú myšlienku: "Trust is not built by the absence of mistakes, it's built by how you clean up a mess." = Dôvera sa nebuduje na tom, že nerobíme chyby, ale na tom, ako neporiadok po sebe upraceme. V tomto je veľký kus múdrosti a máme sa čo učiť.
Posted on 5/11/13 2:21 PM.
Takto cítim aj ja. Žiaden škandál nemôže otriasť mojou vierou v Ježiša Krista. Tak isto verím pápežovi Františkovi, tak ako som predtým verila Benediktovi XVI. ... verím v katolícku cirkev.
Posted on 5/11/13 3:20 PM.
Zabúdame, na to čomu veríme a hľadíme na to čo vídíme ...niekedy často zabúdame čo a kto je CIRKEV ... a že všetci sme len ľudia ...
Hľadajme slobodu - nespútanosť a keď už spútanosť tak len na jednom a to na Ježišovi Kristovi emoticon
Posted on 5/12/13 1:02 AM.
Vďaka Petra:o) Nehľaďme na škandály, hľaďme na Krista a modlime sa za Cirkev, za bratov a sestry a za nás všetkých, (lebo sme ľudia a často sme slabí, lebo nehľadíme na Krista ale na škandály = chyby iných...) to jediné nech nás zaujíma...Prosím Pána, aby očistil naše srdcia, myseľ, oči i sluch od všetkého, čo nám bráni hľadieť na jeho tvár...Amen!
Posted on 5/12/13 12:56 PM in reply to Petra Majerníková.
Cirkev dnešnej doby čelí mnohým výzvam, mala by sa usilovať o čistý kredit, aby bola Cirkev transparentná, veriaci chcú byť informovaní všade, chcú vedieť ako sa v Cirkvi hospodári, chcú vedieť o všetkom, kde sa točia veľké peniaze. Všetko umlčané nemôže byť, žijeme v informačnej dobe.
Posted on 5/12/13 1:18 PM.
Čítala som blog znova a zaujal ma predposledný odsek: je to výzva pre nás, veriacich, aby sme rozmýšľali vlastným rozumom a vedeli si utvoriť vlastnú mienku, vziať do vlastných rúk zodpovednosť za SEBA (aj za iných, nakoľko sa týkajú vlastnej kompetencie napr.rodina, farnosť) vo svete aj v Cirkvi, porozmýšľať, vyvodzovať vlastné názory a stáť na vlastných nohách... Dobre vyjadrené, múdre. Mám však zmiešané pocity, nie len pocity. Nefunguje to, ako by malo. Zasa pretlačí silný slabého, mnohí si needia rady s "novými" možnosťami, nevedia ani práva, ktoré by im azda uľahčili život s jeho otázkami, mnohí sú vydaní napospas situáciám, ktoré nemôžu riešiť sami. Ani v osobnej sfére a ani v duchovnej. Naraz niet nikoho, kto by poradil, kto by pomohol so stanoviskom, ktoré máme riešiť atď. Zrazu niet kňaza, niet blížneho a človek, majúci zodpovednosť je ponechaný sám na seba.
Posted on 5/12/13 7:21 PM.
JA ččo mám osobnú skúsenosť s tým, keď ma niekto kritizoval, ten človek už niekoľko rokov, asi 7 rokov nie je v Pánovi. Odpadol. Raz som dostala email, pred pár dňami, o môjho známeho, ktorý upozorňoval na situáciu v anerikej cirkvi, že ponúka náboženskú zábavu ako alternatívu k svetskej. Keď som ho preposlala iným ľuďom, kamarátka, ktorá ma priviedla k Pánovi, mi napísala, že bola v Amerike, vie a pozná situáciu americkej cirkvi. Sú tam zbory, ktoré chodia v pokore pred Pánom i pred ľuďmi a sú tam aj liberálnejšie zbory, aké sú aj na Slovensku, dokonca aj KS. Úmyslom môjho známeho bolo upozorniť mojich súrodencov z KS, aby si na toto dali pozor, pričom nie som si vedomá žiadnych zábav v KS. Kamarátka mi napísala, že ľudia, ktorí v minulosti kritizovali iných a hrali sa na veľkých kresťanov, už nechodia s Pánom a už dávno sú vo svete.
Posted on 6/5/13 7:49 PM.
Veru. Kritický duch zabíja Božieho ducha v nás.
Alebo inak - nemožno slúžiť dvom pánom. A keď aj si niekedy myslíme, že nám záleží na veciach Božích - musíme skúmať, či v skutočnosti neprikyvujeme len svojej pýche.
Posted on 6/6/13 10:08 AM in reply to Jana Kasarová.
Jednoduché, trefné, pokorné, plné múdrosti a viery emoticon Jednoducho, čo iné s tým môžem robiť, ak nie prijať túto pravdu, ešte hlbšie sa pokoriť pred Pánom a rozširovať túto správu (aj spôsobom Odporúčať) emoticon Vďaka za článok.
Posted on 5/17/14 10:01 AM.
Tiež sa pridávam k pozitívnemu vnímanie tohto príspevku. Som rada, že sú tu veci pomenované správne. Nemyslím si, že by Cirkev „ zahmlievala, bola netransparentná alebo odpratávala vinníkov na nové pôsobisko“. Cirkev nejedná impulzívne, nikto v nej nerozhoduje „sám, jednotlivo“, nič sa v nej nedeje bez pomoci Ducha Svätého, preto jeho rozhodnutia sú škandalizované len médiami, ktoré sú podporované osobami „zábavy chtivých nepriateľov Cirkvi“.
Posted on 5/17/14 2:22 PM.
Problémom sme sa už zaoberali, netreba to znova otvárať.
Posted on 5/17/14 2:34 PM.

Vitajte v BLOGU

Milí návštevníci môjho blogu.

 

VITAJTE

 

a cíťte sa pri čítaní blogov dobre.

 

Odporúčam Vám hlavne tieto kategórie:

Maľované žalmy

Úvodníky

Články Jozefa Krišandu