Blogy

« Back

O spáse a dobrých skutkoch

Ľudia niekedy zmýšľajú takto: Ak budem konať dobré skutky, prídem do neba.

POZOR, nefunguje to takto!!!

 

Plášť sv. MartinaMedzi dobrými skutkami a večnou spásou je čosi spoločné, ale nie je pravda, že dobré skutky mi zaslúžia spásu. Dobré skutky navonok prejavujú vieru, ktorú mám v srdci a vyjadrujú lásku, ku ktorej sme povolaní. Vo Svätom Písme je napísané: 

 

„Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar.“  Ef 2, 8

 

Spása nie je „z nás“ z našich dobrých skutkov alebo z „náboženských výkonov“. Posledná zo 6. Hlavných právd hovorí: Božia milosť je na spásu potrebná.  Božiu milosť prijímame rôznymi spôsobmi (napr cez sviatosti) a jedine Božia milosť môže spôsobiť, že žijem sväto.  Je Božím darom znovuzrodenie z vody a Ducha Svätého, odpustenie hriechov, možnosť prijímať Ježiša v Eucharistií... Toto sú veci, ktoré mi ponúka Boh rukami Cirkvi. Z Kristovho prebodnutého boku a jeho zmŕtvychvstania je spása. Kúsok ďalej sa píše:

 

„Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.“ Ef 2, 10

 

V tomto čase máme pred očami svätého Martina a jeho dobrý skutok. Svätým sa stal nie pre ten roztrhnutý plášť, ale pre to, čo bolo podstatné v jeho živote, aj keď dôraz je na jeho skutku lásky. V Kristovi sa stal novým stvorením, jeho život bol vedený vierou v Boha. Nezlyhal v situácií, keď mal vykonať skutok, ktorý mu pripravil Otec.  

 

Boh má vo svojich rukách všetko, aj okolnosti nášho života. To či žijeme v Jeho milosti je naša voľba. Konajme ochotne dobré skutky, aby Otec mohol byť na nás hrdý a mal radosť z nás – svojich detí.

 

Štefan Hrbček

AUTOR MAĽBY: Štefan Hrbček

 

 

Pozri tiež blog Samospasiteľný syndróm

 

Použitá literatúra:

Svaté písmo SSV,

Katechizmus Katolíckej Cirkvi 389, 981, 2016,

KKC 1697 lebo milosťou sme spasení a len s pomocou milosti môžu naše skutky prinášať ovocie pre večný život;

Comments
sign-in-to-add-comment
Táto kniha to veľmi dobre vysvetľuje: https://www.ikarmel.cz/produkt/vybiram-si-vsechno
Posted on 11/9/18 8:23 PM.

Vitajte v BLOGU

Milí návštevníci môjho blogu.

 

VITAJTE

 

a cíťte sa pri čítaní blogov dobre.

 

Odporúčam Vám hlavne tieto kategórie:

Maľované žalmy

Úvodníky

Články Jozefa Krišandu