Blogy

« Back

Vyber si, čo chceš

úvodník

Ľud staráho zákona Boh viedol cez vyvolených ľudí, ktorí sa najčastejšie opierali o autoritu Božích prikázaní. V 5 stor. pred Kristom však bolo prikázaní omnoho viac. Viesť boží ľud bolo veľmi ťažké, kôli mnohým zlyhaniam kráľov aj morálneho úpadku obyčajných ľudí, preto vznikali ďalšie a ďalšie príkazy a zákazy. (Tóra a Talmud) Myslím si, že aj keby do úplne najmenších detailov vypracovali morálku  a každú oblasť života vymedzili prikázaniami, ešte to nezaručí svätý život ľudí. 

 

Všimnime si, prosím, že Ježiš nepridal žiadne ďalšie prikázania. Potvrdil platnosť Desatora a dal dôraz na príkaz lásky k Bohu a blížnemu. Robil však jednu dôležidú vec: zjavoval Božiu lásku k človeku, jeho svätosť, dobrotu a krásu. Nedáva príkazy, ale chce prebudiť najvyššie túžby, ktoré sa ukrývajú v každom ľudskom srdci.

 

Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!  (Gal 5, 13)

 

Je lepšie, ak milujeme Boha preto že chceme, než preto že musíme (napr.: strach pred trestom). Evanjelium nás vedie k tomu, aby sme spoznali najvyššie dobro a aby sme sa preň ľahko rozhodli. Vyber si, čo chceš...  si slobodný. Najlepšie je, keď budeš chcieť dobro, pravdu, krásu.

                                                                                                        

 

 

Štefan Hrbček, kňaz

kaplán farnosti Trstená

Vitajte v BLOGU

Milí návštevníci môjho blogu.

 

VITAJTE

 

a cíťte sa pri čítaní blogov dobre.

 

Odporúčam Vám hlavne tieto kategórie:

Maľované žalmy

Úvodníky

Články Jozefa Krišandu