Blogy

Entries with tag žalm .

Strom, sadený pri vode

Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká. (Ž 1, 3)
Read More About Strom, sadený pri vode »

Zo smetiska dvíha

Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára Ž 113, 7
Read More About Zo smetiska dvíha »

Zuby vylámal

Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári a hriešnikom si zuby vylámal. Ž 3, 8
Read More About Zuby vylámal »

Božie zákony

Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš a poúčaš o svojom zákone. Ž 94, 12
Read More About Božie zákony »

Ty si môj Boh

Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila. Ž 22, 11
Read More About Ty si môj Boh »

Bezpečné miesto

Na prsiach matky si mi dal spočinúť Ž 22, 10b
Read More About Bezpečné miesto »

Páčia si ti moje slová i rozjímanie

Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ. Ž 19, 15
Read More About Páčia si ti moje slová i rozjímanie »

Prichádzam k Bohu a čakám

Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám. Ž 5, 4
Read More About Prichádzam k Bohu a čakám »

Pán dáva silu

Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami, mažeš ma žírnym olejom. Ž 92, 11
Read More About Pán dáva silu »

Stôl na púšti

Proti Bohu reptali a vraveli: "Či Boh môže pripraviť stôl aj na púšti?" Ž 78, 19
Read More About Stôl na púšti »

Zo Siona zažiaril Boh

Zo Siona plného nádhery zažiaril Boh Ž 50, 2
Read More About Zo Siona zažiaril Boh »

Skúmaj moje srdce

Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Ž139, 23
Read More About Skúmaj moje srdce »

Červ a nie človek

No ja som červ, a nie človek, ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie. Ž 22, 7
Read More About Červ a nie človek »

Mám nepriateľov

Viac než mám vlasov na hlave, je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Ž 69,5
Read More About Mám nepriateľov »

Zachráň ma Bože

Zachráň ma, Bože, lebo voda mi vystúpila až po krk. Ž 69, 2
Read More About Zachráň ma Bože »

Pozor na zlé "spolky"

Keď vidíš zlodeja, pridávaš sa k nemu a s cudzoložníkmi sa spolčuješ. Ž 50, 18
Read More About Pozor na zlé "spolky" »

Ďalšie maľované žalmy

Som na rázcestí..
Read More About Ďalšie maľované žalmy »

Božia cesta

Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú. Ž 18, 31
Read More About Božia cesta »

Jed vreteníc

Jed v nich podobá sa jedu hadiemu, jedu hluchej vretenice, čo si uši zapcháva, Ž 58, 5
Read More About Jed vreteníc »

Ty ma sleduješ

či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Ž 139, 3
Read More About Ty ma sleduješ »

Interpretačný kľúč

Chcel som vedieť, čo si ľudia myslia o mojich obrázkoch. Niektorí povedali: "Pekné." iní "Zaujímavé." a niektorí povedali: "Hm."
Read More About Interpretačný kľúč »

Predchádza ho oheň

Predchádza ho oheň, čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov. Ž 97,3
Read More About Predchádza ho oheň »

Pôda šmykľavá

Naozaj ich (hriešnikov) staviaš na pôdu šmykľavú a vrháš ich do záhuby. Ž 73, 18
Read More About Pôda šmykľavá »

Krv nevinná

Na život spravodlivého sa vrhajú a odsudzujú krv nevinnú. Ž 94, 21
Read More About Krv nevinná »

Volám na Boha

Bože môj, volám vo dne, a nečuješ; volám v noci, a nenachádzam pokoja. Ž 22, 3
Read More About Volám na Boha »

Náhla smrť

Ich dni ukončil ako dych, ich roky náhlou smrťou. Ž 78, 33
Read More About Náhla smrť »

Svätá púť

Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svätú púť. Ž 84, 6
Read More About Svätá púť »

Pán sa o mňa stará

Ja som síce biedny a úbohý, no Pán sa stará o mňa. Ž 40, 18a
Read More About Pán sa o mňa stará »

Tebe je tma ako svetlo

pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo. Ž 139, 12
Read More About Tebe je tma ako svetlo »

Nedrieme ani nespí VERZIA 2

Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. Ž 121, 4
Read More About Nedrieme ani nespí VERZIA 2 »

Nedrieme ani nespí

Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. Ž 121, 4
Read More About Nedrieme ani nespí »

Hlasitá prosba

Už som si v strachu hovoril: "Odvrhnutý som spred tvojich očí." No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu, keď som volal k tebe. Ž 31, 23
Read More About Hlasitá prosba »

Neboj sa zlej zvesti

Nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána Ž112, 7
Read More About Neboj sa zlej zvesti »

Od koho sa Pán odvracia?

Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom. Ž 5, 7b
Read More About Od koho sa Pán odvracia? »

Múdrosť srdca

A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Ž 90, 12
Read More About Múdrosť srdca »

Zvelebuj Stvoriteľa

Pohliadni na dúhu a zvelebuj toho, kto ju stvoril, veľmi je utešená svojím leskom. Sir 43, 13
Read More About Zvelebuj Stvoriteľa »

Lepšie málo

Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Ž 37, 16
Read More About Lepšie málo »

Po schodoch

Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, na krídlach vánku sa prechádzaš. Ž104, 3b
Read More About Po schodoch »

Boh rieši situácie ako chce

V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil. Ž 118, 5
Read More About Boh rieši situácie ako chce »

Samospasiteľný syndróm

Veď sám seba nevykúpi nik, ani nezaplatí Bohu výkupné za seba. Ž 49, 8
Read More About Samospasiteľný syndróm »

Unikaj pred zlom

Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Ž 34, 15
Read More About Unikaj pred zlom »

Nik sa ti nevyrovná

Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, a nič sa nevyrovná tvojim dielam. Ž 86, 8
Read More About Nik sa ti nevyrovná »

Boh je nad "vecou"

Vyhubíš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí. Ž 21, 11
Read More About Boh je nad "vecou" »

Pomoc mi príde od Pána

Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. Ž 121, 2
Read More About Pomoc mi príde od Pána »

Maľované zamyslenia nad ŽALMAMI

Občas sa mi stane, že mi pri modlitbe okrem zbožných myšlienok napadnú aj "umelecké".
Read More About Maľované zamyslenia nad ŽALMAMI »

Jeho zrak skúma každého človeka

Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na úbožiaka, jeho zrak skúma každého človeka. Ž 11, 4
Read More About Jeho zrak skúma každého človeka »

Ďalší maľovaný žalm

Chcem sa cvičiť v tvojich predpisoch, rozjímať o tvojich cestách. Ž 119, 15
Read More About Ďalší maľovaný žalm »

Bezpečné srdce

Bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, kým nepokorí svojich nepriateľov. Ž 112,8
Read More About Bezpečné srdce »

Ako tráva sú dni človeka..

Ako tráva sú dni človeka, odkvitá sťa poľný kvet. Ž 103, 15
Read More About Ako tráva sú dni človeka.. »

Veľké vody lásku neuhasia....

Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním. Pies 8,7
Read More About Veľké vody lásku neuhasia.... »
Showing 50 results.
Items per Page 60
of 1

Vitajte v BLOGU

Milí návštevníci môjho blogu.

 

VITAJTE

 

a cíťte sa pri čítaní blogov dobre.

 

Odporúčam Vám hlavne tieto kategórie:

Maľované žalmy

Úvodníky

Články Jozefa Krišandu