Krížová cesta

Veľká zbierka na Mojej Komunite

« Späť

Diabol na krížovej ceste

Bola to moja hodina. (fikcia)

Bol som pri tom, keď Ho (jediného nevinného!) odsúdili. Bol som pri tom, keď ho mučili, ponižovali a ukrižovali. Bol som to ja, kto Jeho mučiteľov nabádal k neľudskej krutosti a vnukol im najväčšie urážky. Sami sa neskôr mnohí divili, kde sa v nich vzala toľká krutosť, práve voči Tomu, kto sa voči nikomu nijako neprevinil. Boží syn sa vydal do rúk ľudí a mne sa naskytla príležitosť pomstiť sa Bohu. Bola to moja hodina.

Keď prišiel na svet ako prorokovaný, zvestovaný anjelom a zázračne porodený z Panny, pochopil som, že to On prišiel vykúpiť ľudstvo, ako Boh viackrát prisľúbil počas predchádzajúcich storočí. Preto som mu od narodenia striehol na život, pokúšal som sa ho zviesť z jeho cesty a ponížiť v očiach ľudí. Ale nedokázal som ho zviesť ani na najmenší hriech, takže odsúdiť ho mohli len po krivých obvineniach.

A teraz bol na konci svojej cesty, niesol kríž na svojom doráňanom tele a ja som vedel, že mám už len veľmi málo času, aby som mu prekazil jeho obetu za ľudstvo. Použil som preto všetky svoje sily, aby som ho od toho odradil. Snažil som sa ho vydesiť tým, čo ho čaká na Golgote: “Naozaj chceš toto podstúpiť? Vieš, čo je to za bolesť, keď ti ruky a nohy prerazia hrubými klincami? Nebudeš sa môcť pohnúť ani nadýchnuť a strašná bolesť ti bude prenikať až do mozgu. Už si trpel dosť! Ukáž svoju božskú moc a všetci sa ti budú kaňať”. Ale On dobre vedel, čo ho čaká a bol s tým zmierený. Už skôr povedal, že práve pre túto obetu prišiel na svet.

Pri jeho stretnutí s Matkou som ešte dúfal, že aspoň ona ho presvedčí, aby takú ukrutnú smrť nepodstúpil. Ale ona so mnou nespolupracovala. Spolupracovala s Ním, podporila Jeho.

Pozoroval som každý Jeho krok, striehol na každý náznak vzbury či zaváhania v jeho tvári, ale nič také neprejavil. Bol som zúfalý z tej jeho pokory. Stále z neho vyžarovala dôstojnosť kráľa kráľov, aj keď na prvý pohľad všetci videli, len umučeného zločinca, čo sa ledva drží na nohách. Ten jeho pokoj! Naozaj ho nič nenaruší?! Žiadna vzbura voči Otcovi, žiadne nadávky, len ticho stonal. Aj vtedy, keď sme ho kruto pribíjali na kríž. Áno, aj tam som bol a podnecoval som jeho trýzniteľov k najväčším krutostiam.

Keď mu vztýčili kríž, uvidel pred sebou ľudí namočených vo všetkých možných hriechoch. Ešte stále mohol uniknúť smrti a ja by som nad nimi naďalej kraľoval. Zúril som, lebo jeho víťazstvo sa blížilo, a tak som použil najsilnešiu zbraň. Ukázal som mu tých ľudí a naliehal som: “Naozaj chceš zomrieť za túto zberbu? Nikto z nich si to nezaslúži!” A svojim ľuďom som vnukol môj najťažší spôsob pokúšania, podobne ako keď som s Ním bol na púšti. “Ak si Boží syn…”. Teraz to počul zo všetkých strán od ľudí, za ktorých umieral: “Ak si Boží syn, zostúp z kríža! Ukáž sa a uveríme v teba!”

Ale On sa nedal zviesť, ticho trpel za každého z vás a modlil sa: “Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia”. Nechápal som a nikdy nepochopím tú jeho lásku k človeku.

Dokonca mi v poslednej chvíli vyrval z rúk aj jedného zo zločincov, čo boli s ním ukrižovaní. Stačilo, že vyznal Jeho Božstvo a svoju hriešnosť. On vždy urobí všetko pre to, aby všetkých pritiahol k sebe.

Potom poslednýkrát vydýchol a ja som vedel, že je to moja porážka. Dokázal to. Zaplatil za vás do poslednej kvapky krvi. Hriech sa totiž nedá zmyť vodou, ako sa o to pokúšal Pilát. Jeho krvou, Jeho ranami ste uzdravení.

Odsúdili Ho a umučili ako najväčšieho zločinca, no pritom najväčším zločinom ľudstva bolo práve toto odsúdenie a umučenie svojho Spasiteľa. Aj zem sa zatriasla a skala pukla pod Jeho krížom, ale mnohé srdcia sa mi nechali tak zatvrdiť, že s nimi nepohla ani krutá smrť Božieho syna. Mnohí ale pochopili, dali sa na pokánie a prijali ho za svojho spasiteľa. Ďalší uverili, keď na tretí deň vstal z mŕtvych a ukázal sa ľuďom. A mnohí čoskoro podali svedectvo o jeho smrti a zmŕtvychvstaní svojou mučeníckou smrťou.

Čo mi teraz ostáva? Ako po tejto dokonalej obete dosiahnem, aby mal nebo prázdne a pomstím sa mu tak za najväčšiu porážku? Budem spochybňovať Jeho Božstvo, učenie, smrť, zmŕtvychvstanie aj sviatosti, ktoré ustanovil. Ale predovšetkým k Jeho ceste vytvorím tisíce ďalších. Všetky budú príjemnejšie, pohodlnejšie a lákavejšie ako tá Jeho, čo vedie k Pôvodcovi všetkého dobra, lásky, radosti, múdrosti a krásy. Niektoré z tých ciest budú aj na nerozoznanie od tej Jeho, takže získam aj mnohých z tých, čo sa budú usilovať nasledovať ho, ale niekde poblúdia. Pre každého budem mať osobitný plán, aby moja žatva bola čo najväčšia.

Postavím proti sebe deti a ich rodičov, chudobných a bohatých, národy proti národom. Vytvorím tisíce ďalších deliacich čiar medzi ľuďmi a rozdúcham každé možné nepriateľstvo. Dosiahnem tak nepokoj a chaos, kde nikto nebude vedieť rozoznať dobro od zla, pravdu od lži. Luďom bude takmer nemožné zotrvať na Jeho ceste. Postarám sa, aby im v tom hluku a chaose ani na um neprišlo zamýšlať sa nad svojou dušou a jej Stvoriteľom.

Nakoniec neobstojí nik, kto si nezachová bdelosť a nebude využívať sviatosti, ktoré vám ustanovil.

Ďalej