« Späť

Ježišu, ty sa o to postaraj !

Boží služobník kňaz Dolindo Ruotolo (1882 – 1970) bol mystik. V jeho duchovných zápiskoch nájdeme slová poučenia, ktoré nám adresuje Ježiš Kristus.

Ježiš hovorí každému z  nás: „Prečo sa trápite a znepokojujete? Prenechajte mi starostlivosť o vaše záležitosti a všetko sa upokojí. Veru, hovorím vám, že každý úkon, ktorým sa mi celkom, skutočne a hlboko odovzdáte, prinesie výsledok, po ktorom túžite, a  vyrieši ťažké situácie. Odovzdať sa mi neznamená utrápiť sa na smrť, znepokojovať sa a zúfať si, a potom odriekať modlitby plné nepokoja, akoby som za vami nestíhal. Odovzdať sa mi znamená premeniť nepokoj na modlitbu. Odovzdať sa znamená pokojne zatvoriť oči duše, odvrátiť myšlienky od trápenia, oddať sa mi tak, aby som konal iba ja, a hovoriť: ,Ježišu, ty sa o to postaraj!‘ Opak odovzdanosti je trápiť sa, zmätkovať a  ustavične premýšľať o dôsledkoch danej udalosti. Podobá sa to na zmätok, aký spôsobujú deti, ktoré chcú, aby sa mama postarala o ich potreby, ale pritom sa do toho púšťajú samy a  svojimi nápadmi a vrtochmi sťažujú mame prácu. Zatvorte oči a  dovoľte mi konať. Zatvorte oči, myslite na prítomnú chvíľu a  odvráťte myšlienky od budúcnosti ako od pokušenia. Spoľahnite sa na mňa, verte v  moju dobrotu a  ja vám na svoju lásku sľubujem, že keď mi s  takýmto postojom poviete: ,Ty sa o  to postaraj!‘, ja to dokonale urobím, poteším vás, oslobodím vás a povediem vás. A  keď vás budem musieť viesť inou cestou, než akú ste si sami vybrali, poučím vás, ponesiem vás v náručí a urobím, že budete ako deti, ktoré spia v matkinom náručí. To, čo vás znepokojuje a spô­ sobuje vám veľké utrpenie, nie je nič iné ako vaše zmýšľanie, vaša logika, vaše myšlienky, vaša vôľa a snaha za každú cenu vyriešiť to, čo vás trápi. Robím veľké veci, keď sa duša vo svojich duchovných aj materiálnych potrebách obráti na mňa.
Keď vidíš, že veci sa komplikujú, povedz so zatvorenými očami duše:
„Ježišu, ty sa  o to postaraj! Rob to vo všetkých svojich potrebách. Robte to všetci a uvidíte veľké, ustavičné zázraky.Sľubujem vám to na svoju lásku“

prevzaté časopis Milujte sa!

Moju komunitu informoval Rastislav Mečiar