« Назад

14. výročie fungovania projektu Fóra života Zachráňme životy

14. výročie fungovania projektu Fóra života Zachráňme životy

Fórum života, ktoré si tento rok pripomína 20 rokov, dnes oslavuje i štrnáste výročie úspešného fungovania projektu Zachráňme životy. Projekt vznikol 6. 12. 2007, na sviatok sv. Mikuláša. V roku 2009, takisto 6. 12. vznikla i Poradňa Alexis. Dnes má 12 rokov a obsiahla dovtedy prázdne miesto v poskytovaní odborného poradenstva najmä ženám a dievčatám zaskočeným nečakaným tehotenstvom.

Zachráňme životy je projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám a ich deťom.
Ženám zaradeným do programu je do jedného roku veku dieťaťa poskytovaná finančná
pomoc. Takisto majú ženy prístup k odbornej pomoci týkajúcej sa ich životnej situácie.
Riešenia nevnucujeme, rozhodnutie je vždy na nich samotných.
V roku 2021 bolo v projekte priemerne mesačne zaradených 17 žien. Ide o ženy v zložitej
sociálnej situácii, tehotné, bez strechy nad hlavou, bez podpory rodiny, partnera, pre ktoré
bola interrupcia neakceptovateľná alebo z časových dôvodov nemožná. Vďaka štedrosti
darcov im bolo vyplatených priemerne 4500 eur mesačne. Spolupráca prebiehala so 49
pomáhajúcimi organizáciami. Predovšetkým vďaka darcom, spolupracovníkom a
dobrovoľníkom môže projekt úspešne pokračovať. Od štátu nemá žiadnu finančnú podporu.
Z 15 bábätiek, ktoré sa v roku 2021 zatiaľ narodili, žijú všetky so svojimi matkami a niekedy aj
s viacerými súrodencami. Doteraz ani jedna neľutovala, že sa rozhodla dať život svojmu
dieťatku.

Deti z projektu Zachráňme životy

Mária Demeterová, hlavná koordinátorka projektu vysvetľuje: „Ženy sú rozličného veku, s
rozličným osudom a často kruto týrané. Ale jedno majú spoločné. Bez pomoci ľudí ochotných
pomôcť by to veľmi ťažko zvládli. Symbolom projektu Zachráňme životy je záchranné koleso,
ktoré môže ženám v ťažkej životnej situácii podať každý z vás. Aj vy, vážení novinári. Tým, že
sa budete ženám a rodinám s ťažkým životným osudom venovať, budete o tom písať,
poukazovať na nedostatky a vyzdvihovať pozitívne príklady,“ a dodáva, „aj v mene príjemkýň
pomoci vám zo srdca ďakujeme. Nech je nám všetkým odmenou 15 krásnych narodených detí
v tomto roku.“
Niekoľko štatistických údajov z tohto roka 2021 (údaj k 30. 11. 2021)
· Celkový počet narodených bábätiek - 199
· Počet narodených bábätiek – 15
· Celkový počet žien v projekte - 213
· Priemerný mesačný počet žien zaradených v projekte –17
· Celkový počet darcov cez systém 592
· Celková suma darovaných prostriedkov k 30. 11. 2021 – 594 091,58 €
· Suma darovaných prostriedkov za rok 2021 (do 30. 11. 2021) – 59 489,85 €

Fórum života, o. z. +421 903 533 946 www.facebook.com/forumzivota
Heydukova 2158/14 forumzivota@forumzivota.sk číslo účtu: 0422874576/0900
811 08 Bratislava - Staré Mesto www.forumzivota.sk IČO: 31815839
· Priemerná mesačná suma darovaných prostriedkov 4661 eur
· Počet spolupracujúcich organizácií - 49

“Čo by som rada osobitne vyzdvihla v tomto roku je vzájomná spolupráca v rámci projektov
Fóra života na jednotlivých prípadoch v tomto zložitom covidovom období. V prvom rade je to
spolupráca s Poradňou Alexis a Centrom konkrétnej pomoci Femina, na ktoré sa obrátili
klientky v neriešiteľnej situácii a vďaka hľadaniu spoločného riešenia a odbornou prácou s
klientkami sa nám vo viacerých prípadoch podarilo nájsť návrh riešenia pre klientky, ktoré
bolo pre ne akceptovateľné a posunulo ich dopredu,” dodáva Mária Demeterová na záver.
Oba projekty - Poradňa Alexis i Centrum konkrétnej pomoci Femina sú už osamostatnené
projekty konkrétnej pomoci Fóra života.
Všetky informácie na www.zachranmezivoty.sk. Projekt možno podporiť tu: IBAN:
SK7209000000000424246346

Комментарии
sign-in-to-add-comment
This essay is excellent and really helpful. I've been silently practicing this, and I'm becoming better at it! Enjoy yourself, work harder, and develop your impressiveness. infinite craft
Отправлено в 18.06.24 5:25.