Už čochvíľa bude na Mojej Komunite kvalitné kresťanské fórum.

Pomôžte Mojej Komunite, aby mohla rásť na kvalite a budete žať úrodu svojho zasievania tým, že aj ostatný sa budú môcť poradiť a rásť v kresťanskom živote. Ak chceme robiť veci profesionálne, potrebujeme do toho investovať finančné prostriedky.

Moju Komunitu môžete podporiť modlitnou a zaslaním finančného príspevku na číslo účtu IBAN: SK20 7500 0000 0040 2015 2755

Do poznámky účtu uvedťe podpora MK.