« Назад

Množili nevernosti

Množili nevernosti

Prvá a druhá kniha Kroník je pravdepodobne dielom autorov z kňazských kruhov z obdobia 350 – 250 pr. Kr. Pri čítaní treba mať na pamäti, že toto dejepisné dielo nezodpovedá kritériám dejepisectva, na aké sme zvyknutí my. Cieľom autorov nie je podať čo najpresnejší a najobjektívnejší prehľad udalostí určitého historického obdobia. Nekladú si otázky o tom, kedy a ako sa čo presne stalo. Stredobodom ich záujmu je otázka, ako dejinné udalosti svedčia o Božom záujme a starostlivosti o vyvolený ľud, a ako tento ľud na prejavy Pánovej priazne odpovedal. Prvé čítanie štvrtej pôstnej nedele predstavuje záver tohto starozákonného spisu. Niekoľko veršov pokrýva pomerne dlhý časový úsek od doby pred pádom Jeruzalema, cez babylonské zajatie až po vyslobodenie z Babylonu výnosom perzského kráľa Kýra.  Súvislosť so zmluvou, ktorá je v tomto pôstnom období v centre nášho záujmu, je naznačená hneď v úvode úryvku: „Všetky kňazské kniežatá i ľud množili nevernosti...“ Biblický dejepisec tu nehovorí o hriechoch. Zmieňuje sa o nevernostiach. Pojem vernosť alebo nevernosť predpokladá určitý záväzok či puto k istej osobe. Vernosť toto puto potvrdzuje, nevernosť ho naopak narušuje a pošliapava. Vieme, že puto medzi Bohom a národom, ktorý si Boh vyvolil, nachádza v dejinách tohto národa konkrétne vyjadrenie v zmluve. Keď sa teda biblickí dejepisci zmieňujú o nevernostiach, učia svojich čitateľov vnímať a interpretovať dejinné udalosti vo svetle zmluvy s Pánom – a to aj vtedy, keď o zmluve nepadne ani slovo. Na štvrtú pôstnu nedeľu sme teda pozvaní práve do ich školy. Naši učitelia nemajú konkrétne tváre ani presné mená. Od doby, v ktorej žili, nás delí snáď až dvadsaťštyri storočí. Napriek tomu otázky, ktoré nám kladú, nestratili na aktuálnosti: Dokážeš svoj život vnímať ako na obdivuhodný sled prejavov Božej lásky a starostlivosti, alebo ti pripadá len ako zhluk náhodných epizód bez zmyslu a logiky? Sú tvoje postoje vyjadrením vernosti Pánovi, ktorý si ťa v krste zasvätil omnoho dôležitejším zasvätením než  jeruzalemský chrám?

Viď 2 Krn 36,14-16.19-23

Podnety k Evanjeliu Jn 3,14-21 TU

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Mala som dnes česť túto perikopu čítať a musela som si dávať pozor, abysom sa nezastavila, pretože ...ma úžasne zaujala Božia nekonečná láska, ak napriek týmto nevernostiam dáva svojmu vyvolenému národu slobodu ústami pohana Kýra a navyše
príkaz postaviť si chrám. Už nie taký nádherný, ako bol Šalamúnov, ale predsa chrám. Miesto, kde je prítomný Boh. Fantastické!
Отправлено в 18.03.12 16:18.