Blog

« Назад

O tom, ako Ježiš bilokoval

O tom, ako Ježiš bilokoval

Poznáte ten príbeh o tom, ako Ježiš počas svojho pozemského života bilokoval (teda bol naraz na dvoch miestach ) ? Ak nie, nebude to neznalosťou Svätého Písma alebo cirkevnej tradície.

Pravdou je, že takýto príbeh o Ježišovi neexistuje. Zamýšľali ste sa niekedy prečo ? Na zemi nebolo a ani nebude svätejšej osoby ako Ježiš Kristus- Boží syn. To, prečo sa zriekol takejto unikátnej možnosti pomôcť iným je kľúčom k pochopeniu viacerých skutočností.

Ježiš investoval do výchovy učeníkov

Vždy ma udivovalo, že Ježiš zveril takú obrovskú dôveru a úlohu ľuďom – a to dokonca ani nie super svätým a dokonalým- ale tým, ktorí ho chceli nasledovať. Keby Ježiš využil túto schopnosť, bol by vyriešil všetky problémy ostatných sám a oveľa lepšie ako jeho učeníci...(všimnime si, že rozmnožil chleby, kriesil z mŕtvych, uzravova- takže používal Božiu moc...)Namiesto toho, aby vyžil bilokáciu, však priravoval svojich učeníkov. Ježiš nám znova dáva novú šancu vrátiť sa do pozície, kde boli predtým Adam a Eva. Dáva nám podiel na spravovaní, dáva nám autoritu, dôveru a rozhodnutie, že nás CHCE potrebovať. Tak mnoho to hovorí o našom Bohu, ktorý je Boh osobný , ktorému záleží na vzťahoch, na rodine a priateľstvách.

Jedna zo zmysluplných odpovedí

Pýtame sa často, prečo Boh dopustí vojny, prečo dopustí povodne, nevyliečiteľnú chorobu... Boh nás ,ľudí, Ježišovým zmŕtvychvstaním  znova vrátil do pozície správcov zeme- a tu je často koreň veľkých problémov. Kto vyrába zbrane a používa ich proti svojim bratom ? Kto ničí lesy, atmosféru a rozladzuje celý ekosystém ? Kto drží lieky na „nevyliečiteľné choroby“ pod zámkom, lebo je pre niekoho „výhodnejšie“ nechať človeka dlhodobo sa liečiť a hlavne draho za to platiť ? Myslím, že odpoveďou na tieto otázky istotne nie je Boh...

Ty a ja

Istá mystička s darom bilokácie odpovedala na otázku či sa môže sama rozhodnúť, kedy tento dar využije a v akých prípadoch. Povedala, že dar bilokácie je odpoveďou na niečiu modlitbu a Boh ho dáva vtedy, keď nie je žiaden iný prirodzený spôsob, ako v tejto situácii pomôcť.

Táto výpoveď ma zastavila. Koľkokrát moja nečinnosť spôsobila to, že ľudia vďaka tamtomu zážitku pochybujú či, ako a prečo Boh nekoná... (Poznáte ten vnútorný pocit, keď viete, že by ste mali tomu a tomu zavolať a vyhovoriť rozvod, či si spomeniete, že by bolo dobré finančne podporiť tamtoho človeka...) Často máme všetko, čo pre danú situáciu potrebujeme a - - - radšej to necháme tak...

Keď každý robí, čo môže

Každý z nás má svoje miesto, svoj okruh „vplyvu“, kde  stavia kráľovstvo- buď svoje,  niekoho iného- alebo Božie. Som učiteľ a môžem dať žiakom zažiť prijatie, nepodceňovanie, podporu a môžem ich rozvíjať, som študent a môžem sa dobre pripravovať na svoje povolanie, som lekár a nebudem zanedbávať starostlivosť o pacientov, som šofér a jazdím disciplínovane, som novinár a šírim pravdu a úctu... Boh začne byť cez nás viditeľnejší- a bude jasnejšie, že to zlo je skôr o ľuďoch a o tom zlom ako o dobrom milujúcom Bohu. A zrazu sa ľudia budú diviť, kde všade v rovnakom čase na rôznych miestach stretli Ježiša !

 

Venovanie : Mojej prvej láske Ježišovi Kristovi, ktorý to so mnou nikdy nevzdá

Комментарии