PROFIL

Farnosť Kežmarok
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
ThLic. Martin Majda, PhD.
Kapláni:
Mgr. Marcel Tarda
Mgr. Andrej Ondrejka
Mgr. Marek Wolanszký, Mgr. Lukáš Filický
contact-informations

Wall - najnovšie