« Назад

Program Noci kostolov v Ilave

Program Noci kostolov v Ilave

Pozývame ťa prežiť noc v prítomnosti Krista, priateľov, kultúry, hudby, divadla a nahliadnúť do života Trinitárov... Stretneme sa polu 23. mája - v piatok o 18.00 hodine v ilavskom kostole.... Ponúkame predbežný program

Program Noci kostolov
23.mája 2014


Ilava, Kostol Všetkých svätých

17.50 vyzváňanie zvonov


18.00 sv. omša na otvorenie programu


19.00 ZUŠ Ilava - pásmo hudby, spevu a slova


20.30 G.E.N. 80 - zbor z Pruského /meditačná hudba a spev


21.30 divadlo našich mladých


23.00 čítanie a modlitba s Bibliou


24.00 ukončenie

Sprievodný program v krypte kostola:


18.45 história kostola Trinitárov v Ilave a v Bratislave


20.00 predstavenie a výstava obrazov z kameňa /p. Ježo - Ladce


21.00 história opravy strechy kostola


22.00 predstavenie a výstava obrazov z kameňa /p. Ježo - Ladce 2. časť

Комментарии