« Назад

Starká? Prípad pre

Starká? Prípad pre

Kráčala po ulici. Opierajúc sa o dve barle, bojujúc s pľúcami o každý nádych... Starká... Chvejúca sa pod unikajúcimi dňami života...

Pre niekoho prípad vhodný na eutanáziu.

Pre iného človek, ktorý už nepatrí do domu,

lebo sa nemá kto o neho starať....

Pre ďalšieho...?

 

Zbadala ma.

Dvíha hlavu a kýva, aby som sa zastavila.

Vrásky okolo jej očí sú ako cesty života,

hlboké a čisté....

"Pochválen," usmieva sa.

"Naveky."

 

"Idem tuto..." mieri barlou... "Do kvetinársva. Dala som objednať kyticu pre Máriu."

 

"Bude mať sviatok?" Vyzvedám, mysliac si že Mária jej je dcéra, vnučka alebo priateľka.

 

"Ale kde!" usmieva sa. "To ja budem mať osemdesiat päť. Ona nemá sviatok, ona má so mnou len robotu."

 

"Robotu?"

 

Pritakáva: "Áno, od malička. Všetko jej hovorím. A ona ma ešte nikdy neopustila."

 

Zašuchorí v starej sedliackej sukni a vytiahne ruženec.

"... Aj deti mi pomohla vychovať, keď môj starý musel ísť zarábať peniaze.

Bola so mnou, keď boli choré, ale aj vtedy keď sa nám darilo.

Nuž tak jej treba poďakovať, keď to so mnou "vydržala" 85 rokov," mávne rukou.

"Nemyslite si, že som svätá. Niekedy som ju nechcela počúvať. Mala aj hluché uši na jej rady... ale ona nikdy neodišla." V jej vráskach sa objaví ďalší príbeh...

"Moja mama ju prosila, aby ma chránila ešte keď ma nosila pod srdcom...."

 

"Bola to múdra žena..."

 

Starká len prikyvuje... spomínajúc na svoju mamu.

"Panna Mária pozná najlepšie Ježiša a pozná všetky cesty do neba...

Ona ho presvedčí, aby aj pre nás našiel tú dobrú cestu, aj keď nie ľahkú...

A viete čo? Ona rozumie aj srdciam... Nepotrebuje, aby sme jej hovorili tie oné... vedecké slová... stačí to obyčajné Zdravas Mária..."

 

Už viem prečo som zastala...

Aby som načerpala z pokojných skúseností a viery tejto starej ženy...

A modlím sa, aby sme počúvali starých ľudí... viac ako zbožné reči prázdnych kazateľov.

Aby sme sa nenechali oklamať veľkosťou a krásou slov, ale hľadali za nimi svedectvo života.

 

Áno, dnes možno i ja pôjdem na lúku...

Lebo ohliadnuc sa späť viem svoje...

A kvety, aj vďaka tejto starkej, zanesiem Márii ...

Pridáte sa...?

Комментарии