« Назад

Litánie pokory a Modlitba k Panne Márii, ktorá pretvorí srdce

Litánie pokory a Modlitba k Panne Márii, ktorá pretvorí srdce

Litánie pokory: ...Od strachu z neúspechu, osloboď ma, Ježiš.... Modlitba, ktorá pretvorí tvoje srdce: ...Pretvor moje srdce, Svätá Mária,..aby zostalo srdcom dieťaťa, čisté a priehľadné ako pramenitá voda....

 

Litánie pokory:

Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma.

 

Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma, Ježiš.

Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma, Ježiš.

Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma, Ježiš.

Od túžby, aby som bol uprednostňovaný, osloboď ma, Ježiš.

Od túžby, aby ma všetci prijímali, osloboď ma, Ježiš.

 

Od strachu, že mnou budú opovrhovať, osloboď ma, Ježiš.

Od strachu, že upadnem do zabudnutia, osloboď ma, Ježiš.

Od strachu z neúspechu, osloboď ma, Ježiš.

Od strachu, že budem ponížený, osloboď ma, Ježiš.

Od strachu, že nebudem prijatý, osloboď ma, Ježiš.

 

Keď iní majú viac úspechu ako ja,  daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.

Keď sú iní viac prijímaní ako ja,  daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.

Keď sú iní viac milovaní ako ja,  daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.

Keď sú iní uprednostňovaní predo mnou,  daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.           Amen.

 

 

Modlitba, ktorá pretvorí tvoje srdce

 Pretvor moje srdce, Svätá Mária, Matka Božia, zachovaj moje srdce,

 aby zostalo srdcom dieťaťa, čisté a priehľadné ako pramenitá voda.

 Daj mi srdce jednoduché, čo nepozná smútok, srdce nežné a súcitné, čo je schopné darovať sa,

 srdce verné a veľkodušné, čo nezabúda na preukázané dobro a nepripomína si pretrpené zlo.

 Stvárni vo mne srdce pokorné, čo nezastaví žiadna nevďačnosť a neznechutí nijaká ľahostajnosť,

 srdce zanietené za slávu Ježiša Krista, ranené jeho láskou, ktorého rana sa zahojí až v nebi.

 Amen.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
V písme sa píše že iba Boh iba Ježiš Kristus môže pretvoriť srdce, že vyberá srdce z kameňa a dáva srdce z mäsa ... prečo sa modlíte k človeku ktorý nemôže nič učiniť viete táto modlitba nemá žiadny biblický základ ... Mária už pre nás nič nemôže urobiť lebo zomrela máme sa modliť k Bohu k Ježišovi nášmu mesiášovi tak to píše v Písme ...
Отправлено в 19.11.12 8:23.
Отправлено в 19.11.12 11:13.
Lebo my veríme v kat.vyznaní - netreba diskusiu.
Отправлено в 19.11.12 11:14 в ответ на Juraj Sýty.
aj keď je to rúhanie ? ... zaujimave .... všímam si zaujímavú vec ľudia už niesú oddaný Ježišovi ale márii a ked aj su akože odovzdaný Ježišovi tak len skrze máriu - zaujímave ... a ďalšou vecou je že ako ľudia ochotne odkladaju svoje biblie a spoliehajú sa na ľudí že ich správne vedú ... už neštudujú sami a ak hej tak len s vysvetlivkami ktoré im samozrejme ich zbor poskytol ...
Отправлено в 19.11.12 12:28 в ответ на Mária Künzl.
Ad Jesum per Mariam, toto motto krásne vystihuje vzťah katolíkov k Panne Márii. Je najkrajším príkladom oddanosti a odovzdanosti Bohu. Ona svojim fiat dala všetkým ľuďom vzor poslušnosti. Práve príklad jej oddaného života nás má približovať ku Kristovi. Mariánska úcta nemôže spočívať v jej zbožťovaní, ale v jej príkladnom nasledovaní. A ako my katolíci veríme, ona, Matka Krista, svojim anjelským životom si zaslúžila nebeský príbytok, kde u svojho Syna za nás oroduje. V najväčších mukách nám ju Pán odovzdal, keď na ňu, kľačiacu pod krížom poukázal slovami - Hľa, matka tvoja. Skúste ju i vy prijať za svoju matku a ona vás rada privedie k pravému poznaniu Krista, ona, o ktorej sa nebojím povedať, že z tých, ktorí sa narodili na tomto svete, bola Trojjedinému najviac oddaná.
Отправлено в 19.11.12 21:29 в ответ на Juraj Sýty.
Andrej to krásne vystihol emoticon

Juraj povedzte...Môže dieťa milovať Otca a brata a nemilovať Matku, keď sa všetci o to dieťa s láskou starajú? My ľúbime nadovšetko Nebeského Otca, Ježiša, Ducha Svätého a aj Božiu Matku-Pannu Máriu.

A tých, ktorých ľúbime, tých prosíme aj o pomoc, aj priateľov. A všetkých, ktorí sú v nebi sú svätí a považujeme ich za priateľov a preto aj ich prosíme o pomoc... a nie je pravda, že by už nič nemohli urobiť, práve naopak, že sú tak blízko Boha v plnosti, tak za nás orodujú a naša Nebeská Mamička s Ježišom najviac.

Sám Ježiš nás pobáda, aby sme sa utiekali aj k jeho a našej Matke slovami: "...Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe...." Týmto dal Ježiš Matku celému ľudstvu a Matke dal všetkých synov a dcéry... A nikdy Ježiš nepovedal, že týmto nás už sám nebude milovať či nám nebude pomáhať...

Pre mňa je Trojjediný Boh vždy na 1. mieste a navždy to tak aj zostane a Mária má miesto hneď po ňom. Mária je dcéra Otca, Matka Syna a nevesta Ducha Svätého...to je tak silné a mocné, že nechápem ako môže ktokoľvek povedať, že za nás Mária nemôže prosiť a pomáhať nám... to sa logicky, duchovne i srdcom úplne vylučuje...

Keby to tak nebolo...tak by nám Panna Mária nikdy nepomáhala ani tu na Zemi...nikdy by neboli Lurdy, Fatima, či Medžugorje preplnené ľuďmi, ktorí sa obrátili a uzdravili...toto je svedectvom viery a jej nesmiernej lásky k nám ľuďom, jej deťom, ktoré miluje rovnako ako Syna navždy a naveky ♥
Отправлено в 19.11.12 23:11 в ответ на Juraj Sýty.
Vďaka za vaše komentáre Andrej a Daniela Agáta! Pekne vysvetlené!
Отправлено в 19.11.12 23:17.
Tým najkrajším príkladom je podľa Písma Ježiš ... On dal vzor poslušnosti "Toto je môj milovaný Syn, Jeho poslúchajte!" Mt 17:5 ... "Ja som cesta pravda i život, nikto neprichádza k Otcovi než skrze Mňa" (Jn 14:6) ... nasledovať máme Ježiša ... "ona, Matka Krista, svojim anjelským životom si zaslúžila nebeský príbytok, kde u svojho Syna za nás oroduje." - Písmo píše o všetkých ľuďoch že: "Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha,...(rim 3:10), všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho.“ (Izaiáš 64:5). 16 však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša,...lebo zo skutou zákona nebude žiadny človek ospravedlnený" Gal 2:16 ...." tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili." Rim 5:12 , Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Ef 2:8-9.... čo platí aj o Márií, aj ona zhrešila veľa krát ako každý človek veď sama vraví : „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi…“ (Lk 1, 46-47) načo by bezhriešny človek potreboval spasiteľa ? ... a teória že bola bezhriešna je v priamom rozpore s Bibliou v Písme sa píše "KAZDY ZHRESIL" takže aj mária ... večná panna takisto nieje Písmo vraví :Lk 8:20 - 21: Oznámili mu: Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť. 21 On im však povedal: Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. a ďalej" Ale nepoznal ju (Jozef), kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš. (Mt 1,25). ... a len na okraj o jej tzv. nanebovzatí nieje v Písme ani len jedna maličká zmienka ... a na záver : "…Lk 11:27 Keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala Mu: Blahoslavený život, čo Ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval! 28 On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.
Отправлено в 20.11.12 10:39 в ответ на Andrej Krekáč.
iba Ježiš je naším orodovateľom (Heb ) lebo je nepoškrvnený Veľkňaz naveky ... Toto gesto "hľa tvoj syn" patrilo iba Jánovi ... Ježiš zjavne nechcel aby mária ostala doma medzi svojími synmi a dcérami "Lebo ani Jeho bratia neverili v Neho." (Ján 7,3-5) alebo skôr už mali svoje rodiny a nechcel ju nechať samú ... Syn je Boh ako Otec takže nemôže mať matku on prišiel do jej tela z vlastnej vôle a z vlastnej vole sa narodil ... a povedať o Márií že je nevesta Ducha ako prepáč to si prehnala ... Duch svätý nemal dieťa s mariou ... Boh má život sám v sebe ... on ju nepotreboval Boh nepotreboval mariu ak je to Boh nemá matku a nevesta Božia, nevesta Kristova je cirkev nie Mária ... Izrael je nevesta Mária je iba slúžobník ... čo viac spravila ako iný sluha Pánov ... tým že vychovala Pána ? azda dokonalý Boh potrebuje výchovu ? azda nebol skor on požehnaním pomocou a vychovávateľom svojich rodičov ? azda môže človek niečo naučiť Boha ? ... vieš keď som si čital to čo hovorilo to zjavenie v Lurdách,... videl som iné evangelium ... a myslím že vieš čo písal Pavol : Gal: 8 Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty! ...
Отправлено в 20.11.12 11:01 в ответ на Daniela Agáta Vozárová.
Milý Juraj.
Teraz už píšete Andrejovi, že Matka Božia za nás oroduje,...sám si protirečíte! .... Oroduje..to znamená, že nám pomáha a počuje naše prosby a modlitby,...
Nikde v Písme nemáte, že Panna Mária nejako zhrešila,...mi veríme Cirkvi, Pápežovi, Dogmám,..milujeme Cirkev, lebo je Kristovou nevestou,..nie je bezchybná, pretože je z ľudí a všetci máme nejaké chyby a hriechy, ale Ježiš slúbil Petrovi, že ju ani pekelné brány nepremôžu..nikdy...je tu už vyše 2000 rokov a stále trvá a bude naveky, lebo je to Božia vôľa, On ju ochraňuje a pomáha, On nám odpúšťa hriechy a pomáha byť lepšími... ale každý človek je zodpovedný za seba a svoje skutky, slová, myšlienky-...žiaľ sú aj taký, čo nezachovávajú Božie zákony a neveria Božej pravde, neveria Evanjeliu, neveria Písmu, aj keď Ježiš sám vyhlasuje, že je chlebom života, kto bude jesť jeho telo a piť jeho kalich bude žiť naveky...to znamená, že bude s ním v jeho kráľovstve v nebi... ale musí sa aj snažiť žiť spravodlivo podľa jeho zákona lásky...a to ostatné je Božia milosť a milosrdenstvo.....
My veríme, že Mária je večnou Pannou, Božou Matkou, je Nevestou Ducha Svätého, On je Boží Duch, preto je to tak...,je našou Matkou a orodovateľkou, Pomocnicou kresťanou, Spoluvykupiteľkou a Spolutrpiteľkou, že bola Vzatá do Neba a korunovaná ako Božia Matka, že je Nepoškvrnené Počatie, Bez hriechu počatá, že je a vždy bola bez jediného hriechu...,každý zhrešil okrem Ježiša a Márie, Boh to takto chcel........ veríme.aj to, že Ježiš, je živo prítomný v Eucharistii.... veríme a vieme vlastnými osobnými duchovnými skúsenosťami a zážitkami, že je to pravda.
Boh si Máriu na to vyvolil a svojou mocou vykonal, že bola bez hriechu, že bola Svätou Matkou pre Krista, nášho Spasiteľa ... jemu je všetko možné...On to takto chcel a tak sa aj stalo...
V Písme je že Panna počne a porodí Mesiáša.... a to že je napísané že ju Jozef nepoznal do narodenia Krista neznamená, že potom ju "poznal" ako muž ženu .... je to hebraizmus a doslovný preklad latinského textu znamená: "A bez toho, že by s ňou nažíval, porodila syna." Duch Svätý poučil Jozefa, že Mária sa v panenstve stala matkou Božieho Syna; preto neporušil jej panenstvo ani pred narodením ani po narodení Božieho Syna. O to nemožno ani pochybovať.
On sám bol nie len Bohom, ale aj človekom,...a ako malé dieťa by si sám nepomohol...potreboval Matku, ako každé dieťa !!! A áno potreboval aj výchovu ako človek, ako dieťa....Ona s Jozefom ho neučila ako Boha, ale ako človeka... áno, urobila oveľa viac ako akýkoľvek človek tým, že prijala Krista, že počala z Ducha Svätého, že ho celý život viedla, opatrovala, že s ním spolu trpela...
Ja iné Evanjelium neprijímam a Cirkev nikdy neprijíma nič, čo je proti Evanjeliu...preto všetko poriadne skúma, každý zázrak, každé zjavenie, a príjme iba to, ktoré je skutočné pravé a nie je proti Bohu a Evanjeliu...
A to, že Vy v to neveríte, je vaša vec, nám tu neposúvajte vaše predpoklady a domýšľania... my veríme v zjavené pravdy. A v čo veríte Vy, je nám jedno,...my tu nikoho nenútime veriť v niečo iné, rešpektujeme každého, tak aj Vy rešpektujte nás a našu vieru. Je mi jedno, že nepatríte do katolíckej pravej Cirkvi, ktorú jedinú založil Kristus a nie nejaký iný človek... my veríme v toto všetko, pretože to je pravda a že Vy neveríte, to je vaša vec....
Každý tu píše modlitby a blogy v slobode a svojej viere a nikoho neprosí a nenúti, aby niekto reagoval proti jeho viere a slobode vyznanie...Ani ja som Vás neprosila ani nenútila o Váš názor a vašu vieru, ...tak to prosím rešpektujte!
Ďakujem.
Nech Vás Boh naplní poznaním a pravdou, nech Vás naplní Duchom Svätým a jeho múdrosťou...aby ste vedeli rozlíšiť pravdu ....nech Vás ochraňuje...prajem Vám iba to najlepšie. Pekný deň
Отправлено в 27.11.12 23:42 в ответ на Juraj Sýty.
Отправлено в 03.12.12 10:59.