Daniela Mulíková

Všetko je možné tomu, kto verí :-)
Záľuby:
hudba, šport, cestovanie, turistika, pečenie, tanec, spev, kreslenie, čítanie kníh, kultúra, práca s PC, písanie, priatelia, spoločnosť, umelecká a tvorivá činnosť, práca s deťmi a mladými