Выбранный сетевой контент больше не существует.

Farske Oznamy Donovaly

« Назад

Farské oznamy Donovaly

FARSKÉ OZNAMY DONOVALY
  Cezročné obdobie   26.7.2021 – 1.8.2021
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok Sv.Joachim a Anna,rodičov Preblahoslavenej Panny Márie 18.00 + Sestru Danku
 
  Utorok Sv.Gorazda a spoločníkov 18:00 Prosba – za zdravie a B.P. pre Oľgu
 
  Streda   18:00 Prosba – za zdravie a B.P. pre Oľgu
 
  Štvrtok Sv.Marty 07:30 + Matka Marta
 
  Piatok Bl.Zdenky Cecílie Schelingovej,panny a mučenice 18:00 Prosba za B.P. pre syna Jána
 
  Sobota Sv.Ignáca z Loyoly,kňaza 18:00 Za obyvateľov z Bullou,sv.na Bulloch
 
  Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom obdobi 10:00 Za Veriacich
 
      Sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň

 

Предыдущий Следующий
Комментарии