Выбранный сетевой контент больше не существует.

Farske Oznamy Donovaly

« Назад

Farské oznamy Donovaly

FARSKÉ OZNAMY DONOVALY
  Cezročné obdobie   28.11.2022 – 4.12.2022
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok   17:00 Za zdravie a B.P.pre Helenu s rodinou
 
  Utorok   17:00 + Pavel,Anna a Michal
 
  Streda Sv.Ondrej,apoštol 17:00 + Mialan,rodičia a Mária
 
  Štvrtok   17:00 Za dar živej viery,za dar čistoty,pre bohuznámu
 
  Piatok Prvý piatok 17:00 + Gustáv a Paulina Mišút,dcéra Zlatica Mistriková
 
  Sobota Sv.František Xaverský,kňaz,patrón B.B.diecézi 17:00 + Jozef a Júlia Miartuš
 
  Nedeľa Druhá adventná nedeľa 10:00 Za Veriacich
 
      Sviatost zmierenia môžete prijať pred sv.omšou

 

Предыдущий Следующий
Комментарии