Выбранный сетевой контент больше не существует.

Дневники

« Назад

Farske oznamy donovaly

FARSKÉ OZNAMY DONOVALY
  Cezročné obdobie   15.10.2018 – 21.10. 2018
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok Sv.Terézie od Ježiša,panny a učiteľky Cirkvi 18:00 + Rodina Ungerová a Fábricová
 
  Utorok Sv.Hedvigy,rehoľníčky a sv.Margity Márie Alacoque 18:00 + Oľga Stolárová
 
  Streda Sv.Ignáca Antiochijského,biskupa a mučeníka 18:00 Prosba o P.B. a pokoj pre rodinu
 
  Štvrtok Sv.Lukáša,evanjelistu 07:30 Za novomanželov
 
  Piatok SV.Jána de Brébeuf a Izáka Jogues,kňazov a spol.mučeníkov 18:00 Za P.B.pre duševné a telesné zdravie Dominka
 
  Sobota   18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a jeho rodinu
 
  Nedeľa Misijná nedeľa 10:00 Za veriacich
 
    V nedeľu je zbierka na misie Október mesiac modlidby sv.ruženca  
      Sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň
         
         
         
         
         
         
         

 

Предыдущий Следующий
Комментарии