« Назад

Posolstvo Kráľovnej pokoja - Medžugorje 2.október 2011

Posolstvo Kráľovnej pokoja - Medžugorje 2.október 2011

„Drahé deti!

Aj dnes vás moje materinské srdce pozýva k modlitbe,

k vášmu osobnému vzťahu s Bohom Otcom, k radosti modlitby v Ňom.

Boh Otec nie je od vás ďaleko a nie je vám neznámy.

Zjavil sa vám v mojom Synovi a daroval vám život, ktorý je môj Syn.

Preto, deti moje, nepoddávajte sa pokušeniam, ktoré vás chcú odlúčiť od Boha Otca. Modlite sa! Nesnažte sa mať rodiny a spoločnosti bez Neho. Modlite sa!

Modlite sa, aby vaše srdcia zaplavila dobrota, ktorá prichádza len od môjho Syna, ktorý je skutočná dobrota.

Len srdcia naplnené dobrotou môžu pochopiť a prijať Boha Otca.

Ja vás budem aj ďalej viesť.

Osobitným spôsobom vás prosím, aby ste nesúdili svojich pastierov.

Deti moje, či zabúdate, že ich pozval Boh Otec? Modlite sa! Ďakujem vám!“

 

Mirijanin citát: „Nikdy som predtým nič nepovedala. No, či ste si vedomí,

bratia a sestry, že s nami bola Božia Matka? Sme toho hodní? Nech sa každý

z nás opýta. Toto hovorím, pretože je pre mňa ťažké pozerať na trpiacu Pannu

Máriu, lebo každý z nás hľadá zázrak. A nechce urobiť zázrak v sebe.“

Предыдущий
Комментарии