Profil farnosti

farnosť Kráľovnej pokoja - Prešov
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Jozef Dugas
Kapláni:
contact-informations