Dianie vo farnosti

« Назад

Svetový deň starých rodičov a seniorov

Tento článov vás nasmeruje na články k 2. Svetovému dňu starých rodičov a seniorov

K dňu seniorov sú dostupné: logo, modlitba, posolstvo pápeža Františka, dokumenty Cirkvi k téme, Nóta o odpustkoch, katechézy pápeža o starobe, pastoračné usmernenia i liturgickú príručku.
Všetky materiály sú už dostupné na www.rodina.kbs.sk

 

„Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Ž 92, 15)
 

 

 

 

 

V tento deň je  možné na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie získať úplné odpustky. Ako sa uvádza v dekréte: "Tieto odpustky možno tiež venovať na spôsob príhovoru dušiam v očistci."

 

Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: sviatostná spoveď, eucharistický prijímanie a modlitby na úmysel sv. Otca.

 

Odpustky môžu získať:

 

starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 ... zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa;

veriaci, ktorí "osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier..."

"chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu .... ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu..."

 

O ďalších možnostiach ako sláviť tento deň sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.

 
 
 
Modlitba
na 2. svetový deň starých rodičov a seniorov
 
Ďakujem ti, Pane, 
za požehnanie dlhého života
pretože tým, ktorí sa k Tebe utiekajú,
vždy dopraješ, aby prinášali ovocie.
 
Odpusť, mi Pane, 
že sa často vzdávam a bývam sklamaný;
Neopúšťaj ma, 
keď mi ubúdajú sily.
Nauč ma, aby som s nádejou pozeral
na budúcnosť, ktorú mi uštedríš,
na poslanie, ktoré mi zveruješ,
a neprestajne ospevoval tvoju chválu.
 
Urob ma nežným majstrom
tvojej revolúcie,
aby som s láskou ochraňoval svoje vnúčatá
a všetkých maličkých, ktorí u teba hľadajú útočisko.
Ochraňuj, Pane, pápeža Františka 
a daj, aby tvoja Cirkev, 
zbavila svet osamelosti
a naše kroky upriam na cestu pokoja. 
Amen.
 
Imprimatur:  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska,
bratislavský arcibiskup metropolita, 9. júna 2022, Prot. č. 213/2022.
Комментарии

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 10

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.