EUCHARISTIA

 

eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. (864) „Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka." 

KKC1324

 

Celodenná poklona je:

24. januára

30. apríla

6.novembra

 

Príprava na prvé sv. prijímanie 2024

 
 
 
 
 
 
DÁTUM 1. SVÄTÉHO PRIJÍMANIA
26. mája 2024
 
 
základné prvky prípravy na 1. sväté prijímanie
1. nedeľné sv. omše (podpisujú sa kartičky)
2. detské sv. omše (podpisujú sa kartičky)
3. modlitba a praktizovanie viery V RODINE
4. účasť na vyučovaní náboženstva v škole
5. vedomosti (otázky a odpovede sa učíme postupne, na záver je preskúšanie)
Plán učenia základných vedomostí: 
október 2023          1- 9
november 2023     10 - 20
december 2023     21 - 30
január 2024         31 - 46
február 2024        47 - 57
marec 2024          58 - 67