Отображение сетевого контента

Farský kostol je zasvätený Panne Márií.

 

Odpustovú slávnosť titulu farského kostola slávime 8. septembra,

Narodenie Panny Márie

 

Celodenná poklona v našej farnosti je:

 

 

 

Na bočnom oltári vľavo sú sochy svätých:

 

 

Na bočnom oltári vpravo sú sochy svätých:

 

 

 

 

Prehliadka kostola narodenia Panny Márie