Dianie vo farnosti

« Назад

Duchovná obnova pre chlapcov

Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov.

 
Pozývame chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu.
 
Termíny
 
25.11 - 27.11.2022
 
2.12. - 4.12.2022
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

FARNIK 11

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.