Dianie vo farnosti

« Назад

Benefičný koncert 2023 - pozvánka

V tomto článku je uverejnený plagát so základnými informáciami k tohoročnému benefičnému koncertu a krátky text.

Láska prichádza ako dar

 
Milí Novoťania, drahí farníci, všetci ľudia dobrej vôle!
 
Keď sa spoja mnohé formy dobra, môže vzniknúť niečo vzácne a krásne. Ak sa však ešte k tomu pridá aj láska, sila takéhoto spojenia dokáže vytvoriť výnimočné dielo. V tomto ponímaní budeme onedlho sláviť aj Vianočné sviatky. Boh Otec zosiela z nekonečnej lásky a dobroty k nám na zem najväčší dar – svojho jediného syna Ježiša Krista a v ňom nám daruje VŠETKO. Všetci sme pozvaní k tomu, aby sme z tohto daru načerpali veľa Božích milostí a zároveň sme povolaní darovať túto lásku a dobrotu ďalej, najmä tam, kde to najviac potrebujú.
 
 

po kliknutí sa plagát zobrazí v plnej veľkosti laugh

 

 

 
 
Dovoľujeme si Vás opäť osloviť a zároveň srdečne pozvať na VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční 29. 12. 2023 o 17:00 hod. v KOSTOLE V NOVOTI. Práve tam sa spoja mnohé hudobné talenty a láska k hudbe s dobrotou a štedrosťou Vašich sŕdc, a tak všetci spoločne vytvoríme dar pomoci našim blízkym.
 
Výťažok z tohto koncertu a všetky darcovské finančné príspevky budú aj tento rok prerozdelené do troch rodín v našej obci. Všetky sa boria dennodenne so zdravotnými problémami, na ktoré musia vynakladať nemalé finančné prostriedky. 
 
Preto by sme chceli týmto rodinám pomôcť. Zapojiť sa môžete aj Vy, buď vložením finančného príspevku do označenej krabičky priamo na koncerte, alebo v prípade, že sa nezúčastnite koncertu, ale chcete rodinám prispieť, môžete príspevok priniesť pani Zuzane Šustekovej osobne do kancelárie v budove COOP Jednota.
Pán Boh zaplať za vašu lásku a štedrosť.

 

 

 

organizátori benefičného koncertu

Комментарии

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 09

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.