Dianie vo farnosti

« Назад

Keď sa spoja rôzne formy dobra

Keď sa spoja rôzne formy dobra

BENEficere znamená DOBRÉkonanie. Benefičný koncert podporil 3 rodiny po cca 5000 EUR.

Na vianočnom benefičnom koncerte sa spojili dobré nápady, hudobné talenty a všetci ľudia dobrej vôle, ochotní niečo pre tieto rodiny urobiť.
 
Veľká vďaka patrí celej rodine Chudobovcov, ktorí zastrešili túto myšlienku. V ich podaní odzneli krásne ľudové koledy a vinše. Hudobný program obohatil vianočnými piesňami aj náš miestny chrámový zbor CUM ANGELIS.

 

Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu, aby sa koncert mohol uskutočniť a zároveň všetkým Vám, ktorí ste na koncert prišli a prispeli finančnými darmi.

 

Vďaka získaným darom od rôznych sponzorov, ako aj úžasnej štedrosti účastníkov koncertu, sa spolu vyzbieralo neuveriteľných 15.581 EUR. Pán Boh zaplať za všetko!

Veríme, že tento finančný dar, ktorý sa podarilo vyzbierať, prinesie do rodín požehnanie a aspoň na nejaký čas pomôže preklenúť výdavky spojené s liečbou ich detí. Na záver posolstvo z jednej piesne, ktorá odznela na koncerte:
 
„On prišiel k nám a láskou vzkriesil nádej, už nie si sám, tak zostaň chvíľu s ním.
Práve s ním je šťastie, tak kam pôjdeš, už nie si sám, On bdie a kým ty spíš.“

 

 

 

Výnos z benefičného koncertu predstavuje 15.581 EUR

 

 

 

 

 

Комментарии

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

kostolu sv. Jána Krstiteľa
(odstup medzi hlasovaním je 24 hod)
 
Spomedzi nás do večnosti odišiel 
Serafín Bulvas (63)
č. 446
Pohreb so sv. omšou bude v utorok 28.3.2023 o 14:00
 
nech odpočíva v pokoji...
 
 
 

 

 

FARNIK 14

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.