Profil farnosti

farnosť Ružomberok
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
Kapláni:
contact-informations