there-is-no-content-for-this-parish
showing-content-of-parental-parish

there-are-no-actual-announcements-showing-last-updated

add-new-announcement-for farnosť Spišská Kapitula

announcement-for farnosť Spišské Podhradie

10.07. - 15.07. 2017 28. Неделя

  • Sviatosť manželstva: I. krát: Tomáš POKRIVČÁK, Marián a Viera r. Sakmarová, Spišské Podhradie a Daniela ANDREIDESOVÁ, Jozef a Daniela r. Stašová, Spišský Štvrtok.
  • Sviatosť manželstva: III. krát: Roman PETREK, Vladimír a Juliana r. Bigošová, Spišské Podhradie a Gabriela SOPKOVÁ, Peter a Erika r. Kozlíková, Ordzovany.Sviatosť manželstva: III. krát: Peter TARATUTA, Peter a Milada r. Kopkášová, Levoča a Katarína ŠULÍKOVÁ, Adrián a Helena r. Dubravská, Spišské Podhradie.
  • DNEŠNÁ NEDEĽA JE ZVONČEK – ZBIERKA NA OPRAVU FARSKÉHO KOSTOLA. (PBZ)
  • Z krstu Niny venovala rodina FALTINOVÁ na kostol v Spišskom Podhradí 30,- € (PBZ)
  • DETSKÝ FARSKÝ LETNÝ TÁBOR Uskutoční sa od 21. 8. do 25. 8. 2017. Viac informácii na plagáte. Prihlášky sú v predsieni kostola.
  • UPRATOVANIE FARSKÉHO KOSTOLA V SPIŠSKOM PODHRADÍ Piatok po sv. omši - Veriaci farníci a ruža pani Jany VAŠKOVEJ. (PBZ)
  • Sviatosť manželstva: I. krát: Tomáš POKRIVČÁK, Marián a Viera r. Sakmarová, Spišské Podhradie a Daniela ANDREIDESOVÁ, Jozef a Daniela r. Stašová, Spišský Štvrtok. Sviatosť manželstva: III. krát: Roman PETREK, Vladimír a Juliana r. Bigošová, Spišské Podhradie a Gabriela SOPKOVÁ, Peter a Erika r. Kozlíková, Ordzovany. Sviatosť manželstva: III. krát: Peter TARATUTA, Peter a Milada r. Kopkášová, Levoča a Katarína ŠULÍKOVÁ, Adrián a Helena r. Dubravská, Spišské Podhradie.
  • DNEŠNÁ NEDEĽA JE ZVONČEK – ZBIERKA NA OPRAVU FARSKÉHO KOSTOLA. (PBZ)
  • Z krstu Niny venovala rodina FALTINOVÁ na kostol v Spišskom Podhradí 30,- € (PBZ)