Farske oznamy

there-is-no-content-for-this-parish
showing-content-of-parental-parish

there-are-no-actual-announcements-showing-last-updated

add-new-announcement-for Farnosť Záhorská Bystrica

announcement-for farnosť Bratislava - Dlhé diely

24.10. - 30.10. 2016 43. Неделя

  • Dnešnú nedeľu sa koná obvyklá zbierka na dielo Pápežských misii. Vopred úprimné „Pán Boh odplať"!
  • Prežívame mariánsky mesiac október. Do programu je zaradená pobožnosť sv. ruženca o 18:00 hod a potom nasleduje sv. omša. Srdečne pozývame čím viacerých.
  • Pravidelné stretnutia s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie pri sv. omši v utorok sa konajú o 18:30 (po svätom ruženci).
  • Zmena letného času v noci z 29. na 30 októbra. Sv. omša na budúcu nedeľu večer bude teda už o 18:00 a nie o 19:00!!!
  • Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky a jej zapálením podporíme túto iniciatívu. Sviečky sú k dispozícii vzadu na stolčeku.
  • Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 22.10. 2016 o 16:00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
  • Kňazi bratislavských dekanátov môžu podľa vlastného uváženia informovať veriacich oznamom na výveske (bez čítania v kostole) o tom, že v dome Quo Vadis bude 27.10.2016 o 19.00 hod. ako sprievodná akcia projektu 40 dní za život prednáška Richarda Vašečku s názvom Milovať život.

Žiadosti o členstvo

Запросы не найдены.
Пользователь  
Запросы не найдены.
Показывается результатов: 0.

Приглашение

Documents and Media

show-liferay-sync-tip
01 Oznamy 3-9 dec 2018.pdf
02 Oznamy 9-15 dec 2019.pdf
03 Oznamy 17-23 dec 2018.pdf
04 Oznamy 24-30 dec 2018.pdf
05 Oznamy 31 dec -6 jan 2019.pdf
06 Oznamy 7-13 jan 2019.pdf
07 Oznamy 14-20 jan 2019.pdf
08 Oznamy 21-27 jan 2019.pdf
09 Oznamy 28 jan-3 feb 2019.pdf
10 Oznamy 4-10 feb 2019.pdf
11 Oznamy 11-17 feb 2019.pdf
12 Oznamy 18-25 feb 2019.pdf
13 Oznamy 25 feb -3 mar 2019.pdf
14 Oznamy 4_10 mar 2019.pdf
15 Oznamy 11-17 mar 2019.pdf
16 Oznamy 18-24 mar 2019.pdf
17 Oznamy 25-31 mar 2019.pdf
18 Oznamy 1-7 apr 2019.pdf
19 Oznamy 8-14 apr 2019.pdf
20 Oznamy 15-21 apr 2019.pdf