Farske oznamy

there-is-no-content-for-this-parish
showing-content-of-parental-parish

there-are-no-actual-announcements-showing-last-updated

add-new-announcement-for Farnosť Záhorská Bystrica

announcement-for farnosť Bratislava - Dlhé diely

24.10. - 29.10. 2016 43. Неделя

  • Dnešnú nedeľu sa koná obvyklá zbierka na dielo Pápežských misii. Vopred úprimné „Pán Boh odplať"!
  • Prežívame mariánsky mesiac október. Do programu je zaradená pobožnosť sv. ruženca o 18:00 hod a potom nasleduje sv. omša. Srdečne pozývame čím viacerých.
  • Pravidelné stretnutia s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie pri sv. omši v utorok sa konajú o 18:30 (po svätom ruženci).
  • Zmena letného času v noci z 29. na 30 októbra. Sv. omša na budúcu nedeľu večer bude teda už o 18:00 a nie o 19:00!!!
  • Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky a jej zapálením podporíme túto iniciatívu. Sviečky sú k dispozícii vzadu na stolčeku.
  • Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 22.10. 2016 o 16:00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
  • Kňazi bratislavských dekanátov môžu podľa vlastného uváženia informovať veriacich oznamom na výveske (bez čítania v kostole) o tom, že v dome Quo Vadis bude 27.10.2016 o 19.00 hod. ako sprievodná akcia projektu 40 dní za život prednáška Richarda Vašečku s názvom Milovať život.

Žiadosti o členstvo

Запросы не найдены.
Пользователь  
Запросы не найдены.
Показывается результатов: 0.

Приглашение

Documents and Media

show-liferay-sync-tip
05 Oznamy 30 dec-5 jan 2020-1.pdf
06 Oznamy 6-12 jan 2020.pdf
07 Oznamy 13-19 jan 2020.pdf
08 Oznamy 20-26 jan 2020.pdf
09 Oznamy 27 jan-2 feb 2020.pdf
10 Oznamy 3-9 feb 2020.pdf
11 Oznamy 10-16 feb 2020.pdf
12 Oznamy 17-23 feb 2020.pdf
13 Oznamy 24 feb-1 mar 2020.pdf
14 Oznamy 2-8 mar 2020.pdf
15 Oznamy 9-15 mar 2020.pdf
17 Oznamy 23-29 mar 2020.pdf
18 Oznamy 30 mar-5 apr 2020.pdf
19 Oznamy 6-12 apr 2020.pdf
20 Oznamy 13-19 apr 2020.pdf
21 Oznamy 20-26 apr 2020.pdf
22 Oznamy 27 apr-3 maj 2020.pdf
23 Oznamy 4-10 maj 2020.pdf
24 Oznamy 11-17 maj 2020.pdf
25 Oznamy 18-24 maj 2020.pdf