Farske oznamy

there-is-no-content-for-this-parish
showing-content-of-parental-parish

there-are-no-actual-announcements-showing-last-updated

add-new-announcement-for Farnosť Záhorská Bystrica

announcement-for farnosť Bratislava - Dlhé diely

24.10. - 29.10. 2016 43. Неделя

  • Dnešnú nedeľu sa koná obvyklá zbierka na dielo Pápežských misii. Vopred úprimné „Pán Boh odplať"!
  • Prežívame mariánsky mesiac október. Do programu je zaradená pobožnosť sv. ruženca o 18:00 hod a potom nasleduje sv. omša. Srdečne pozývame čím viacerých.
  • Pravidelné stretnutia s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie pri sv. omši v utorok sa konajú o 18:30 (po svätom ruženci).
  • Zmena letného času v noci z 29. na 30 októbra. Sv. omša na budúcu nedeľu večer bude teda už o 18:00 a nie o 19:00!!!
  • Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky a jej zapálením podporíme túto iniciatívu. Sviečky sú k dispozícii vzadu na stolčeku.
  • Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 22.10. 2016 o 16:00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
  • Kňazi bratislavských dekanátov môžu podľa vlastného uváženia informovať veriacich oznamom na výveske (bez čítania v kostole) o tom, že v dome Quo Vadis bude 27.10.2016 o 19.00 hod. ako sprievodná akcia projektu 40 dní za život prednáška Richarda Vašečku s názvom Milovať život.

Žiadosti o členstvo

Запросы не найдены.
Пользователь  
Запросы не найдены.
Показывается результатов: 0.

Приглашение

Documents and Media

show-liferay-sync-tip
17_veľká_noc_13.pdf
25 Oznamy 21-27 Farská poklona.pdf
Birmovka-dospeli-2016.pdf
Celodenná farská poklona 22. máj.pdf
Farnosť sv. Petra a Pavla - informačná brožúrka.pdf
G-T-info-put-2014.pdf
Hrabovka_výlet_2013_A5.pdf
Huty 2016 prihláška.pdf
Múdrosti slávnych.pps
Oznam omse.jpg
Изображение
Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov.pdf
Prihláška detí na 1. sv. prijímanie 2015.pdf
Prihláška do materskej škôlky.pdf
Prihláška_Prvé_sv._prijímanie_2013.pdf
Prívohor Cyrila Vasila na Sedembolestnú.pdf
Put_Marianka_2015
Slovo života
spanielske_inspiracie.pps
Изображение