« Назад

Liturgický program 11.11.-17.11.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 11. november

 

Svätí mučeníci Ménas, Viktor, Vincent. Svätý Teodor Studitský

Štefan Živčák č. 102:             + Štefan, Mária a ostatní z rodiny

17:00

Utorok 12. november

 

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup

rod. Bratičáková: + Stano – týždňová /panychída/

17:00

Streda 13. november

 

Svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

 Štefan Hriňák č .16: + Ján, Helena a ostatní z rodiny

17:00

Štvrtok 14. november

 

Svätý a všechválny apoštol Filip

+ Antónia, Štefánia, Štefan Svisták

07:30

Piatok 15. november

 

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Začiatok Filipovky!

rod. Štupáková: + Ján a Katarína Gnevekoví /panychída/

17:00

Sobota 16. november

 

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

Mária Kičurová: + Štefan, Andrej, Helena, Veronia, Jozef

07:30

Nedeľa 17. november

 

 23. nedeľa po Päťdesiatnici.  

Za veriacich farnosti

08:00

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: štvrtok – 15:00, sobota – 16:30

Starina: streda – 15:30, sobota – 18:00

Комментарии

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
contact-informations

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.